Hoppa till innehållet

Dagens Medicin: Digital bedömning av halsfluss ska studeras

Dagens Media skriver om tonsillitstudien som Doktor24 genomför tillsammans med Karolinska Institutet.  

Studien är den första i sitt slag och syftar till att bidra med ny och viktig kunskap kring möjligheten att korrekt bedöma halsfluss digitalt. Frågan är omtvistad då en del digitala vårdaktörer valt att inte följa STRAMAs riktlinjer.

Dagens Medicin: Digital bedömning av halsfluss ska studeras

Halsfluss (tonsillit) är en vanlig sökorsak i svensk primärvård och genererar årligen cirka 370 000 läkarbesök i Sverige. För att avgöra om en tonsillit är bakteriell bedöms de så kallade Centorkriterierna: feber, ingen hosta, rodnande eller beläggning på halsmandlarna (tonsillerna), samt ömma och förstorade lymfkörtlar i käkvinklarna. Uppfylls tre av dessa kriterier tas ett svalgprov, ett så kallat strepA-test för att avgöra om antibiotika ska sättas in.

I studien som Doktor24 och Karolinska Institutet nu genomför jämförs den digitala bedömningen av symtom för halsfluss med den fysiska bedömningen som görs vid ett besök på vårdcentral eller närakut. Syftet är att undersöka om bedömningen som sker via digitala verktyg är lika tillförlitlig som fysisk bedömning avseende centorkriterierna för halsfluss.

Tobias Perdahl

Tobias Perdahl, verksamhetschef och läkare på Doktor24

– All sjukvård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och vi behöver beforska digitala vårdmöten mer för att bättre förstå dess kvalitet och konsekvenser, säger Tobias Perdahl, verksamhetschef och läkare på Doktor24.

Studien är ett viktigt steg för ökad trygghet och kunskap i en fråga som berör många, både vårdgivare och patienter och vi har fler initiativ för att vetenskapligt bidra till ökad kunskap inom området.

Patienter som söker till Doktor24 för halsont och som vill delta i studien kommer först att bedömas digitalt avseende de fyra Centorkriterierna (se ovan). Patienten hänvisas därefter till en vårdcentral för motsvarande fysisk bedömning.

I studien jämförs i vilken utsträckning den digitala bedömningen överensstämmer med den fysiska bedömningen på vårdcentral. Patienten betalar endast för ett fysiskt läkarbesök och den digitala konsultationen görs kostnadsfritt.

– Digitala vårdmöten är här för att stanna och då är det viktigt att vetenskapligt utvärdera om och hur våra etablerade metoder för undersökning fungerar vid digitala konsultationer, säger Therese Djärv, docent i klinisk epidemiologi och ansvarig forskare för studien på Karolinska Institutet.

Therese Djärv är ansvarig forskare för studien på Karolinska institutet

Therese Djärv är ansvarig forskare för studien på Karolinska institutet.

Enligt STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens, saknas evidens för att en tillförlitlig värdering av Centorkriterierna för halsfluss kan göras utan fysisk undersökning. Antibiotikaförskrivning för akut tonsillit bör enligt STRAMA inte heller förekomma vid digitala vårdmöten.

– När STRAMA för ett år sedan slog fast att halsfluss inte ska bedömas online valde vi självklart att omedelbart följa STRAMAs rekommendation och justera våra riktlinjer varvid vi hänvisar samtliga dessa patienter för fysisk bedömning.

– Den studie Doktor24 genomför tillsammans med KI kommer att bidra med värdefull kunskap om digital vård som både patienten, vårdgivare och samhället kommer att ha stor nytta av, säger Tobias Perdahl.

För mer information kontakta:

Sara Dannborg

Direkt: +46 (0) 73 982 58 42

E-post: sara.dannborg@doktor24.se

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen