PMS

Premenstruellt syndrom (PMS) och den allvarligare formen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är återkommande besvär av psykisk och/eller kroppslig karaktär som upplevs under perioden efter ägglossning och försvinner under menstruationens första dagar. PMS uppträder hos cirka 75% av alla kvinnor och cirka 30% har återkommande måttliga besvär. PMDS är mer ovanligt, cirka 3-5% av kvinnor drabbas av det.

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, rådgivning och behandling vid PMS.

Orsak

Man vet inte ännu orsakerna till att symptomen uppträder. De kvinnor som drabbas av PMS och PMDS tros vara känsligare för de svängningar i nivåerna av könshormon som finns under menstruationscykeln.

 

Symptom

Symptomen kan vara såväl psykiska som kroppsliga och varierar stort från person till person. De psykiska besvären kan handla om: irritabilitet, humörsvängningar, sänkt stämningsläge, ångest, spänningar, aggressivitet, gråtattacker, koncentrationsproblem, rastlöshet, sömnproblem och en känsla av kontrollförlust.

De kroppsliga symptomen är bland annat: Smärtor i brösten, en känsla av uppsvälldhet i kroppen, ibland viktökning och allmän svullnad, huvudvärk, ökat bukomfång, magsmärtor, hudförändringar (akne), ökad matlust och orkeslöshet. En viktökning kan förekomma utan PMS och är inte en nödvändig del av PMS. Symptomen kan variera från månad till månad. Försämring av kroniska sjukdomar, till exempel astma, allergi, epilepsi eller migrän, är en egen variant av det premenstruella syndromet.

Vid PMDS ses ofta flera av ovanstående symptom samt att dessa får en betydande påverkan på det sociala livet och arbetet.

 

Vad kan jag göra själv

Det finns inga studier som visar någon effekt av huskurer såsom ändrad kost eller livsföring i allmänhet. Man vet att stress kan förvärra PMS/PMDS och därför är det bra att se över om man på något sätt kan minska stressen i sin vardag. Det brukar hjälpa att veta att det är mycket vanligt förekommande och att besvären kommer att avta med åren.

 

När bör jag söka vård

Om du känner dig mycket nedstämd inför menstruationer ska du genast kontakta en läkare och utvärdera vilken del av detta som beror på PMDS samt huruvida du även har en klinisk depression orelaterat till menstruationscykeln. Om du har någon i din närhet som verkar nedstämd är det viktigt att du ser till att den personen sätts i kontakt med vården omgående.

 

Behandling

Vid lindrig PMS brukar man inte rekommendera någon behandling utan information och kartläggning av besvären brukar hjälpa. Kontakta gärna oss på Doktor24 för rådgivning! Vid PMDS och uttalade besvär kan ibland antidepressiva i form av vissa så kallade SSRI-preparat hjälpa. Andra läkemedel som kan ge bra effekt är vissa p-piller. Ett särskilt vätskedrivande läkemedel och en del vitaminpreparat har för vissa patienter gett bra effekt. Diskutera gärna med oss på Doktor24, antingen kan vi inleda en behandling eller remittera vidare till specialist om vi kommer fram till att det blir bästa lösningen.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.