Hoppa till innehållet

PMS

Premenstruellt syndrom (PMS) och den allvarligare formen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) är återkommande besvär av psykisk och/eller kroppslig karaktär som upplevs under perioden efter ägglossning och försvinner under menstruationens första dagar.

PMS uppträder hos cirka 75 % av alla kvinnor och cirka 30 % har återkommande måttliga besvär. PMDS är mer ovanligt, cirka 3-5 % av kvinnor drabbas av det.

Symptomen kan vara såväl psykiska som kroppsliga och varierar stort från person till person. De psykiska besvären kan handla om: irritabilitet, humörsvängningar, sänkt stämningsläge, ångest, spänningar, aggressivitet, gråtattacker, koncentrationsproblem, rastlöshet, sömnproblem och en känsla av kontrollförlust.

De kroppsliga symptomen är bland annat: smärtor i brösten, en känsla av uppsvälldhet i kroppen, ibland viktökning och allmän svullnad, huvudvärk, ökat bukomfång, magsmärtor, hudförändringar (akne), ökad matlust och orkeslöshet. En viktökning kan förekomma utan PMS och är inte en nödvändig del av PMS. Symptomen kan variera från månad till månad. Försämring av kroniska sjukdomar, till exempel astma, allergi, epilepsi eller migrän, är en egen variant av det premenstruella syndromet.

Vid PMDS ses ofta flera av ovanstående symptom samt att dessa får en betydande påverkan på det sociala livet och arbetet.

Hos oss på Doktor24 kan en läkare hjälpa till att bedöma dina symtom och ta ställning till om du skulle vara behjälpt av någon form av behandling. Vi sätter inte in läkemedel utan blir det aktuellt kan vi hänvisa dig rätt och i vissa fall skriva remiss. Om du redan använder läkemedel mot PMDS så kan vi efter en medicinsk bedömning förnya ditt recept.

Förnya recept, 0 kr

Granskad av: Henric Merkel, Specialistläkare, Doktor24.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning, rådgivning & behandling

Sök vård

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen