Erektionsproblem

Problem med erektionen kan yttra sig på olika sätt, som svårigheter att få en erektion eller svårighet att bibehålla densamma. Det är vanligare med stigande ålder men förekommer även hos yngre män.

Upplever du erektionsproblem? Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, behandling och eventuellt recept vid erektionsproblem.

Symptom på erektionsproblem

Det som kännetecknar problem med erektionen är just förmågan att få och bibehålla en erektion så att ett samlag med utlösning kan genomföras. Det ska inte förväxlas med nedsatt lust eller oförmåga att få utlösning.

Orsaker

  • Vid 40 års ålder tros cirka 5% ha erektionsproblem. Över 65 års ålder är det nästan var fjärde man som har erektionsproblem.
  • Det kan finnas en psykologisk komponent i form av exempelvis stress, depression, orimliga krav och förväntningar.
  • Dålig blodcirkulation på grund av rökning, diabetes eller andra sjukdomar kan bidra.
  • Tidigare operationer, t.ex. av prostata, kan skada nerverna som reglerar erektionen.

Ibland finns det lokala orsaker i penis som påverkar. En spricka vid förhudens fäste eller en för trång förhud kan orsaka smärta och göra det svårt att få erektion. Det finns en del läkemedel som kan ge nedsatt förmåga till erektion. Alkohol, rökning och diabetes är andra orsaker till nedsatt erektionsförmåga. Operationer kring prostata och ändtarm kan ge erektionsproblem som komplikation.

Vad kan jag göra själv

Om du tror att stress, depression eller problem i relationen bidrar till dina erektionsbesvär så är det viktigt att försöka åtgärda det först. Att dra ner på rökning och alkohol är också bra. Tar du något läkemedel där erektionsproblem är en biverkan kan du kontakta oss på Doktor24 för att diskutera om du kan byta det mot något annat läkemedel.

 

När bör jag söka vård

Man brukar säga att om det uppstår problem i var fjärde situation där en erektion är önskvärd så är det något du kan diskutera med din läkare. Har du upplevt besvär med erektionen så kontakta oss på Doktor24 för en rådgivning!

 

Behandling

En läkare kan hjälpa dig komma tillrätta med orsaken eller orsakerna till dina erektionsbesvär. Därefter kan en riktad behandling tas fram. Det kan handla om terapi, kirurgiska ingrepp eller ändrade läkemedel.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.