Så får du sjukintyg / läkarintyg

Om du är sjuk och behöver vara hemma från jobbet längre än 7 dagar kan du behöva sjukintyg / läkarintyg. Du kan enkelt söka sjukintyg / läkarintyg via mobilen eller datorn.

För att kunna skriva ett intyg behöver läkaren bedöma dina besvär och hur det påverkar din arbetsförmåga.

  • Läkarbesöket måste ske helt eller delvis via video, men det går bra att använda chatten i början av besöket.
  • Läkaren kan skriva intyg från den dagen du söker vård upp till sjukdag 14, men inte bakåt i tiden.
  • Besöket kostar 0 kr för vuxna och barn.

Sjukintyg/läkarintyg i mobilen

Så gör du 

  1. Börja med att berätta vem läkarintyget/sjukintyget gäller. Du kan söka för dig själv eller för ett barn som är under 18 år.
  2. Svara på några frågor om hur länge du eller ditt barn varit sjuk, om besväret är nytt och om det gäller för första veckans sjukdom.
  3. Välj om du vill boka en tid eller ställa dig i en drop-in kö.

Hos Doktor24 kan du oftast få hjälp med läkarintyg online men om läkaren bedömer att du behöver undersökas fysiskt blir du istället hänvisad till en vårdcentral.

Friskhetsintyg och intyg för körkort är exempel på intyg som läkaren inte kan hjälpa dig med digitalt. Läkaren kan inte heller förlänga sjukintyg för långdragna besvär.

Kan jag få sjukintyg bakåt i tiden?

– Nej, läkare sjukskriver inte retroaktivt då det är svårt att bedöma huruvida patienten verkligen varit sjuk under den period hen uppger. Läkarintyg ska inte stödjas på enbart vad patienten berättar, utan måste bedömas av läkaren utifrån till exempel en undersökning, dokumentationer, tidigare anteckningar från annan vårdinstans eller liknande, säger Sanna Siljeholm, Specialistläkare i Allmänmedicin.

Sanna Siljeholm påpekar att det kan finnas undantag där retroaktiva intyg beviljas, men att det alltid är upp till läkaren att göra den bedömningen.

– Det kan såklart finnas undantag om patienten varit i kontakt med vården någon dag tidigare och detta är väl dokumenterat. Då skulle läkaren kunna tänka sig att utfärda sjukintyg från den dagen, även om man helst ska vända sig till den som gjorde bedömningen.

Då behövs sjukintyg

Du kan i regel vara sjuk från jobbet i upp till 7 dagar utan sjukintyg. Om du är sjuk mer än 7 kalenderdagar behöver du lämna en kopia av ditt läkarintyg/sjukintyg till din chef för att få sjuklön.

Arbetsgivaren kan kräva sjukintyg från första sjukdagen eller tidigare än 7 dagar om det finns misstanke om fusk. Om du söker hos Doktor24 för förstadagsintyg behöver du kunna visa upp en skriftlig begäran som du fått av din arbetsgivare.

Läs mer om sjukintyg / läkarintyg

Skriven av: Louise Isaksson
Granskad av: Sanna Siljeholm, Specialistläkare i Allmänmedicin, Doktor24