Hoppa till innehållet

Sjukintyg & läkarintyg

Särskilda bestämmelser på grund av covid-19 (från den 15 december)

  • Krav på läkarintyg vid sjukdom från sjukdag 22. Detta gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig. Gäller fram till och med 30 juni 2021.
  • Krav på VAB-intyg från läkare eller sjuksköterska för barn upp till 12 års ålder från VAB-dag dag 22. Gäller fram till och med 30 juni 2021.
  • Krav på VAB-intyg för barn mellan 12-16 år från VAB-dag 1.
  • Det tidigare kravet på läkarintyg dag 8-14 i sjukdomsperioden till arbetsgivare eller Försäkringskassan har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller dock inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning, då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.
  • Krav på läkarintyg från dag 1 vid smittbärarpenning är borttaget. Vid eventuell avstängning pga smitta så krävs det att en läkare beslutat om avstängning (dvs gett förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen enligt smittskyddslagen) för att du ska ha rätt till ersättningen. I ansökan behöver du uppge för vilken period du är avstängd.

Doktor24 kan som digital vårdgivare tyvärr inte hjälpa till med läkarintyg/VAB-intyg från sjukdag 22, eller sjukdag 8 för dig som redan är sjukskriven men behöver ökad omfattning. Däremot kan vi ordna med VAB-intyg från dag 1 för barn 12-16 år, förutsatt att barnets sjukdomssymtom går att verifiera i ett digitalt läkarbesök. Vi kan också hjälpa dig med att bedöma eventuell avstängning på grund av smitta.

 

På grund av covid-19 har regeringen beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från dag 8-14. Doktor24 kan som digital vårdgivare inte hjälpa till med läkarintyg efter sjukdag 14.

  • Vissa intyg som kräver fysisk undersökning (såsom friskhetsintyg) kan vi inte förnya online.
  • Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare vara med vid läkarbesöket.
  • Generellt inom sjukvården får man inte skriva sjukintyg som gäller bakåt i tiden.
  • Vi kan inte utfärda förstadagsintyg eller förlänga redan pågående sjukskrivningar.

 

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen