Hoppa till innehållet

Difteri

Difteri är en allvarlig och livshotande infektionssjukdom som kan skada människans organ som exempelvis hjärta och njurar. Den allvarligaste formen av difteri är luftvägsdifteri som orsakar andningssvårigheter. Sjukdomen kan även ge en infektion i huden, så kallad huddifteri.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
Hos oss kan du fylla på ditt grundskydd mot difteri på alla våra vaccinationsmottagningar.

Difteri var en vanligt förekommande infektion i Sverige i början av 1900-talet och tog många människors liv. Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet som numera finns i Sverige är sjukdomen idag väldigt ovanlig. Difteri förekommer fortfarande i länder var vaccinationsgraden är låg, främst i Afrika och Sydostasien.

Tillsammans med Apoteket är Doktor24 Sveriges största vaccinationsmottagning och hos oss  kan du fylla på ditt grundskydd. Vaccination med grundskydd säkerställer ett fortsatt skydd mot difteri, kikhosta, stelkramp och polio.

Vaccinera dig mot difteri.

Granskad av: Rolf Gustafson, docent i infektionssjukdomar och specialist i klinisk immunologi på Doktor24

Tecknad illustration av en psykolog

Vaccination mot difteri

Läs mer

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen