Hoppa till innehållet

Coronavirus / covid-19

Covid-19 är en infektionsjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det finns ett flertal coronavirus sedan tidigare och det som är aktuellt nu upptäcktes i Kina i slutet av 2019. SARS.Cov-2 har sedan dess genomgått mindre förändringar och har återkommer i olika varianter.

Digital läkare och sjuksköterska på Doktor24 kan bedöma dina symtom och om bedöma om dessa kan vara Covid-19. Vi kan ge råd om egenbehandling samt vid behov hänvisa dig för vidare vård.

Många olika symtom kan förekomma vid covid-19, de som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

Du behöver inte ha alla symtom vid covid-19

Vissa personer får allvarligare symtom så som svårigheter att andas. De som drabbas hårdast är ofta äldre personer och patienter som har andra bakomliggande sjukdomar.

Digital läkare och sjuksköterska på Doktor24 kan bedöma dina symtom och om bedöma om dessa kan vara Covid-19. Vi kan ge råd om egenbehandling samt vid behov hänvisa dig för vidare vård.

I Stockholm och Västra Götaland erbjuder vi vaccination mot Covid-19 på utvalda apotek. Mer information om vaccination mot covid-19 hittar du här.

Vi inte ordna med provtagning på dig som har aktiva symtom. Då hänvisas du till 1177.se för att se hur du skall gå tillväga med provtagning i just din region.

Träffa läkare

Granskad av: Specialistläkare, Doktor24.

Tecknad illustration av en psykolog

Bedömning & rådgivning

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen