Hoppa till innehållet

Coronavirus / covid-19

Covid-19 är en infektionsjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Det finns ett flertal coronavirus sedan tidigare och det som är aktuellt nu upptäcktes i Kina i slutet av 2019. SARS.Cov-2 har sedan dess genomgått mindre förändringar och har återkommer i olika varianter.

Många olika symtom kan förekomma vid covid-19, de som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré

Du behöver inte ha alla symtom vid covid-19

Vissa personer får allvarligare symtom så som svårigheter att andas. De som drabbas hårdast är ofta äldre personer och patienter som har andra bakomliggande sjukdomar.

De flesta som drabbas blir inte allvarligt sjuka utan kan vårdas i hemmet. Efter genomgången infektion kan man få efterföljande besvär så som trötthet och energilöshet. Om du misstänker att du blivit smittad och är i behov av akut vård ska du kontakta 112.

Viruset smittar mellan människor via droppsmitta (så som hosta eller nysningar) och via kontaktsmitta (genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun) eller via inandning. Rekommendationer för att förebygga smittan handlar främst om att hålla avstånd (minst en armlängd) från andra människor i offentliga miljöer, vara noga med handhygien och undvika att röra dig i ansiktet.

För att minska risken att bli smittad kan du tänka på att:

 • Undvika att röra eller peta dig i ansiktet.
 • Tvätta händerna med varmt vatten och tvål oftare än vanligt i minst 20 sekunder.
 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
 • Tvätta händerna noga innan du äter.
 • Använda handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Undvik trängsel – färdas på ett annat sätt än kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Om du känner dig sjuk ska du undvika att sprida viruset genom att:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Testa dig utefter gällande rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida samt på din regionala sida på 1177.
 • Alltid hosta eller nysa i armvecket.
 • Vara extra noga med handhygienen.
 • Noggrant följa både allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt i förekommande fall regionala riktlinjer där du bor.

Här finns några hjälpfulla tips om egenvård samt hur du kan skilja Covid-19 från andra sjukdomstillstånd med liknande symtom.

Allmänna rekommendationer

För att skydda de mest sårbara i samhället (de äldre, de med kroniska sjukdomar eller pågående immunosupprimerande behandlingar) är det viktigt att man följer gällende restriktioner och testar sig enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personer med hög ålder är överrepresenterade bland de svåra fallen av covid-19. Likväl dessa personer i kombination med underliggande sjukdomar såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma, diabetes olika typer av cancer eller försämrat immunförsvar.

Granskad av: Henric Merkel, Specialistläkare, Doktor24.

Använd mobilen för vård

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen