Hoppa till innehållet

Coronavirus

Covid-19 är infektionsjukdomen som orsakas av coronavirus. Det finns ett stort antal coronavirus sedan tidigare, men det som är aktuellt nu upptäcktes i Kina i slutet av 2019. 

Du kan kontakta Doktor24 om du misstänker att du är smittad eller har symptom på Covid-19. Våra sjuksköterskor och läkare kan:

 • skicka test för pågående infektion,
 • svara på frågor,
 • ge rådgivning och
 • försöka hjälpa dig vidare till fysisk vård om det behövs.

Det nya coronaviruset sprider sig både globalt och i Sverige. Kom ihåg att de flesta som drabbas av Covid-19 får lindriga besvär och att det är få som blir allvarligt sjuka.

Provtagningen är i dagsläget prioriterad till två kategorier av personer. Dels personer som är i behov av vård på sjukhus, dels personal inom sjukvård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Syftet med provtagningen är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta.

Det nya coronaviruset (Covid-19) ger framförallt symptom som feber och hosta. Man kan även känna av milda förkylningssymptom eller besvär som påminner om influensa.

Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Hosta
 • Andningspåverkan
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk
 • Vissa har rapporterat tillfälligt nedsatt smak- och luktsinne. (Dessa symptom förekommer även vid många andra virussjukdomar som orsakar förkylning.)

Du behöver inte ha alla symptom vid Covid-19.

Vissa får mer allvarliga symptom som svårigheter att andas och lunginflammation. De som drabbas hårdare är ofta äldre personer och patienter som har andra bakomliggande sjukdomar.

Enligt Folkhälsomyndigheten blir de flesta som drabbas inte allvarligt sjuka, men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall.

Om du misstänker att du blivit smittad och är i behov av akut vård ska du kontakta 112.

Det vi vet idag är att viruset smittar mellan människor via droppsmitta, så som hosta eller nysningar och via kontaktsmitta. Smittämnen fastnar lätt på händer och sprids vidare när du tar i någons hand. Rekommendationer för att förebygga smittan handlar främst om att hålla avstånd från andra människor i offentliga miljöer, vara noga med handhygien och undvika att röra dig i ansiktet.

För att minska risken att bli smittad kan du tänka på att:

 • Undvika att röra eller peta dig i ansiktet.
 • Tvätta händerna med varmt vatten och tvål oftare än vanligt.
 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök.
 • Tvätta händerna noga innan du äter.
 • Använda handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna.

Om du känner dig sjuk ska du undvika att sprida viruset genom att:

 • Alltid hosta eller nysa i armvecket.
 • Vara extra noga med handhygienen.
 • Stanna hemma tills 2 dagar efter att du är helt symptomfri!

Tips för att behandla besvär på egen hand:

Allmänna rekommendationer

För att skydda de mest sårbara i samhället, det vill säga de äldre, de med kroniska sjukdomar eller pågående immunosupprimerande behandlingar, är det viktigt att alla vidtar åtgärder för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten informerar om att alla som känner sig sjuka ska begränsa sina sociala kontakter. Det kan innebära att stanna hemma från arbete, skola och även fritidsaktiviteter.

Från och med 30 mars råder besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige för att förhindra spridning. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Sjukintyg

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna vid sjukdom.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar krävs ett läkarintyg när man ansöker om sjukpenning.

Doktor24 kan tyvärr inte hjälpa till med sjukintyg efter sjukdag 21.

VAB-intyg

Kravet på vab-intyg har tagits bort. Det betyder att ni inte längre behöver skicka in ett intyg när ert barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.

 • Om du redan ansökt om ersättning men inte ännu fått något beslut behöver du inte skicka in ett intyg.
 • Om du har varit hemma med ditt sjuka barn men ännu inte ansökt, behöver du inte heller skicka in ett intyg.
 • VAB- intyg behövs inte om barnet varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta.
 • Man kan inte få ersättning för vab om man man har sitt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.
 • Ersättning kan inte heller fås om förskolan eller skolan är stängd och barnet inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut.

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är något överrepresenterade bland de svåra fallen.

Om du eller ditt barn har sjukdom som som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen.

Frågor: Vanliga frågor och svar om Coronaviruset finns att läsa via folkhälsomyndigheten.

Granskad av: Ebba Werr, Specialistläkare i Allmänmedicin, Doktor24

Hämta hem appen

Med vår app i mobilen är det ännu enklare att söka vård och hålla koll på dina ärenden dygnet runt, livet runt. Hämta hem den från Appstore eller Google Play.

Öppna appen