Hoppa till innehållet

Christoffer Samuelsson: Att arbeta som läkare digitalt

Christoffer Samuelsson utbildade sig till läkare sent i karriären och år 2018 kunde han titulera sig Specialist i allmänmedicin. Christoffer är en av de läkare som varit med länge i Doktor24:s historia och har arbetat digitalt stora delar av sin tid som specialistläkare.

När CEn läkare med svarta runda glasögonhristoffer började arbeta hos Doktor24 år 2019 arbetade han även i den fysiska vården parallellt med sitt arbete som digital läkare.

– Det har varit spännande att vara en del av Doktor24:s resa. Digital vård fick ett rejält uppsving under pandemin och att ha varit med på den resan och fått se hur modern teknik faktiskt kan användas för att förbättra och förenkla patientmöten har varit givande, säger Christoffer.

Arbetet som digital läkare

När Christoffer år 2022 tröttnade på att pendla och hans yngsta barn inte längre ville gå på fritids bestämde han sig för att ta ett uppehåll från att arbeta i den fysiska vården. Han beskriver hur det direkt blev enklare att styra sin egen tid genom att själv välja sina arbetspass och ha en mer flexibel vardag som digital läkare.

– Även om jag inte arbetar på en fysisk vårdenhet känner jag mig aldrig ensam. Vid behov har jag så nära kontakt med kollegorna under arbetspassen att det nästan känns som att de befinner sig i samma hus. Vi använder den digitala kommunikationskanalen Slack där vi kan ställa frågor till varandra och snabbt få svar. Det kollegiala samarbetet fungerar väldigt bra, tycker Christoffer.

I sin vardag behandlar Christoffer många vårdärenden i Doktor24:s digitala läkartjänst samt agerar bakjour. Några vanliga ärenden som går att behandla digitalt är urinvägsinfektion och hudbesvär. Ibland kommer mer komplexa fall in som sätter tankeförmågan på prov.

– I den digitala vården kan jag ha flera ärenden igång parallellt. Samtidigt som jag har en patient vilande och rådfrågar läkarkollegor kan jag hjälpa en annan patient. Så effektiviteten blir stor och jag kan hjälpa fler patienter per dag än vad jag hade kunnat på en fysisk vårdenhet, säger Christoffer.

Även om yrket som läkare alltid är det samma skiljer sig arbetet som läkare åt mellan den digitala och fysiska vården. Det finns till exempel en begränsning i vad man kan hjälpa till med digitalt. Eftersom man inte alltid har tillgång till fullständig journal behövs ibland hänvisning till patientens ordinarie vårdgivare. Även ärenden då patienten måste undersökas fysiskt hänvisas patienten från den digital vården till den fysiska.

– I den digitala vården är tillgängligheten och flexibiliteten både för läkare och patient stor. Om vårdpersonalen och patienten inte behöver ses fysiskt och mötas i en fysisk lokal är det inte nödvändigt att göra det, fortsätter Christoffer.

Vårdkvalité

Att upprätthålla hög kvalitet i alla patientmöten är Doktor24:s högsta prioritet. All vårdpersonal arbetar utifrån STRAMAs nationella riktlinjer för digital vård samt flera interna riktlinjer, vilket granskas och följs upp kontinuerligt.

– Eftersom vi inte kan undersöka patienterna på samma sätt som i den fysiska vården är det extra viktigt att vi har stramare riktlinjer. Alla läkare blir även granskade i sitt arbete vad gäller patientbemötande, arbetssätt och hur man följer riktlinjer. Som läkare får jag löpande återkoppling med positiv feedback samt förbättringsområden. Det tycker jag är en trygghet både för mig som läkare och för patienterna, säger Christoffer.

Att jobba på Doktor24

Christoffer har arbetat hos Doktor24 i över tre år och är en av flera läkare som varit med längst i Doktor24:s historia, som grundades år 2017.

– Jag har trivs väldigt bra, det är därför jag har stannat kvar. Jag trivs med att det är en ganska platt organisation som har nära till beslut. Det finns en viss lyhördhet inom organisationen och jag känner mig trygg i vem jag ska kontakta vid idéer eller synpunkter. Det är en trygghet att veta att man alltid blir bemött med lyhördhet och att ens synpunkter tas i beaktning, säger Christoffer.

Arbetet som läkare i en digital tjänst innebär att saker löpande förändras och utvecklas för att öppna möjligheten för fler patienter att söka vård digitalt.

– Jag tror att digital vård kommer att fortsätta att vara till stor nytta och bli en större del av vården. Digitala verktyg utvecklas hela tiden, såsom uppkopplade blodtrycksmätare eller digitala blodsockermätare, vilket öppnar upp möjligheten för digital behandling av flera patientgrupper. Det ska bli spännande att följa hur Doktor24 kommer att utvecklas och vilken plats vi kommer att ha i utvecklingen, menar Christoffer.

Vad vill du säga till en läkare som är nyfiken på att arbeta digitalt?

– Det är en del som tror att du som digital läkare bara kommer få behandla väldigt enkla patientärenden som halsont och snuva. Men så är det inte! Vi jobbar ganska brett och det är en tillfredsställelse att veta att du hjälper patienter som annars hade fått vänta längre på att få vård på en fysisk vårdenhet, eller behövt resa långt. Att arbeta digitalt passar de personer som vill ha ett mer flexibelt arbetsliv och vill testa nya arbetssätt som man sedan kan ta med sig tillbaka till den fysiska vården, säger Christoffer.

vaccinera dig inför sommaren

Intresserad av att arbeta hos Doktor24?

Se lediga tjänster här.

Hittar du inte en ledig tjänst som passar dig just nu? Ta gärna kontakt med oss direkt!

Mejladress:

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen