Urinvägsinfektion

 

Urinvägsinfektion är en vanlig infektion som orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan.  Urinvägsinfektion är vanligt hos kvinnor och läker ofta ut av sig självt men ibland behövs behandling med antibiotika.
Klicka här för att läsa mer om urinvägsinfektion eller scrolla ner.

Vanliga symptom

 • Du kissar ofta
 • Du har en tvingande stark känsla av kissnödighet.
 • Det svider när du kissar och strax efter.
 • Du kan få ont i nedre delen av magen.
 • Du kan få lite blod i urinen.

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, behandling och eventuellt recept vid urinvägsinfektion.

Vad kan jag göra själv?

 • Dricka lite mer vätska än vanligt.
 • Avvakta och vila om du inte har feber eller är allmänpåverkad, det vill säga känner dig rejält sjuk och trött.
 • Ta eventuellt receptfri smärtlindrande behandling.

Hälsa24-bloggen: Bota urinvägsinfektion på egen hand.

När ska jag söka vård?

 • Om du får feber.
 • Om du får ont i njurarna.
 • Om du får ont upp mot sidan av magen eller mot ryggen.
 • Om du känner dig allmänpåverkad, alltså trött och ordentligt sjuk.
 • Om du inte har börjat bli bättre efter 3 dagar bör du söka vård.

Är du kvinna och 15 år eller äldre, inte är gravid eller har något synligt blod i urinen kan avvakta i upp till en vecka innan du söker vård. Vid urinvägsinfektion är symptomen så typiska att man sällan behöver göra någon vidare utredning eller ta särskilda prover.

Hur kan Doktor24 hjälpa mig?

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, behandling och eventuellt recept vid urinvägsinfektion. Patientavgiften är 0 kr.

Sök vård för urinvägsinfektion.

Vad orsakar urinvägsinfektion?

Bakterier från tarmkanalen är den vanligaste orsaken. Om bakterierna tagit sig upp i urinröret och vidare till blåsan, får man en så kallad blåskatarr, eller cystit. Detta kallas för nedre urinvägsinfektion och är den vanligaste typen.

Den allra vanligaste bakterien heter e.coli, men även s.saprophyticus förekommer ofta. Tillsammans står de för över 90% av alla nedre urinvägsinfektioner som man ser på vårdcentraler. Båda bakterietyperna är i regel känsliga för antibiotika.

Njurbäckeninflammation

I sällsynta fall tar bakterierna sig vidare uppåt via urinledarna, mot njurarna. Detta kallas njurbäckeninflammation, eller pyelonefrit, och är ett allvarligare tillstånd. Vissa sexuellt överförbara bakterier kan också ge infektion i urinröret, då är det vanligt även med flytningar som symptom.

Infektion utan besvär

Du kan ha bakterier i urinen utan att ha några besvär med att kissa, något som kan upptäckas i samband med till exempel ett vårdbesök. Det brukar ytterst sällan behövas någon behandling i såna fall (graviditet är ett undantag då man ändå behandlar). Man kallar det asymptomatisk bakteriuri och det är något som blir vanligare ju äldre man blir.

Kan jag få urinvägsinfektion av att bada?

Det finns visst stöd för att blöta badkläder och mycket fukt kring underlivet gör att bakterier lättare orsakar urinvägsinfektion. Särskilt bakterien s.saprophyticus är associerad med utomhusbad och ses därför oftare som orsak till urinvägsinfektion hos yngre kvinnor under sensommaren.

Kan urinvägsinfektion smitta?

Urinvägsinfektion smittar inte. Däremot kan samlag göra att bakterier som finns i området sätter sig vid urinrörsmynningen och sedan tar sig uppåt. Samlag kan därmed göra dig mer mottaglig för urinvägsinfektion, oavsett om du har urinvägsinfektion eller ej.

I ändtarmen finns extra mycket bakterier. Vid samlag i det området kan det vara bra att tänka på extra hygien och att tömma blåsan efteråt.

Kan jag få urinvägsinfektion efter samlag?

Man har sett en viss ökad risk för urinvägsinfektion efter samlag. Man tror att det beror på att bakterier runt omkring urinröret pressas uppåt i samband med samlag. Det finns dock inte några starka bevis för att man minskar risken genom att kissa efter samlag.

 

Hur behandlas normalt en urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektioner hos kvinnor går ofta över helt utan behandling. Upp till 30% blir friska helt utan behandling. Därför rekommenderas ofta att prova att dricka extra mycket några dagar vid lindriga besvär. Ett tänkbart alternativ vid måttliga besvär är att läkaren skriver ut ett recept på antibiotika att ha “som reserv” ifall besvären inte ger med sig på några dagar. Vid svårare besvär skrivs ofta en antibiotikakur ut, som förkortar perioden med symptom.

Kvinnor efter klimakteriet kan drabbas av urinvägsinfektioner lättare när östrogenhalterna sjunker. Då kan det vara aktuellt med lokalbehandling med östrogen för att lindra besvären.

Förebygga urinvägsinfektion – fungerar huskurer?

Det är bra att tömma blåsan direkt och fullständigt när du blir kissnödig, om du håller dig får bakterier större chans att dela sig, bli fler och fästa i urinvägarna.

Hos yngre kvinnor har man sett ett samband mellan samlag och urinvägsinfektioner men däremot inte tydliga bevis för att det är viktigt att kissa efter samlag. Pessar och spermiedödande medel är riskfaktorer för urinvägsinfektioner så vid återkommande infektioner kan det vara värt att överväga andra preventivmedel.

Nya studier visar inga säkra effekter för till exempel tranbärsjuice. Däremot är det bra generellt att dricka lite extra vid just symptom på urinvägsinfektion och då kan du lika gärna välja tranbärsjuice som annan dryck.

Vad händer i kroppen?

Bakterier som inte ska förekomma i urinvägarna kan “klättra” uppåt via urinröret. Hos kvinnor är urinröret kortare och bakterierna når därför snabbt urinblåsan. De orsakar då en inflammation och retning, vilket ger sveda och värk när man kissar samt att man får en trängande känsla oftare än vanligt.

Kan män få urinvägsinfektion?

Män drabbas ibland också av urinvägsinfektioner, men mycket mer sällan än kvinnor. Detta beror till stor del på att det är längre väg för bakterierna att ta sig genom urinrörsmynningen upp till urinblåsan för män än för kvinnor. Mäns urinrörsmynning ligger dessutom längre bort från ändtarmsöppningen.

När män får urinvägsinfektion brukar man därför i högre grad behöva utreda vad det beror på. En vanlig bakomliggande orsak är då en kronisk infektion av prostatan, som kan sägas ingå i de manliga urinvägarna. Andra orsaker kan vara njursten, godartad förstoring av prostatan, medfödda missbildningar i urinvägarna eller att man gjort ett ingrepp som kan ha skadat urinvägarnas slemhinna tillfälligt.

Generellt sett så blir urinvägsinfektioner hos män vanligare med stigande ålder. Hos yngre män kan man behöva skilja ut så att det inte rör sig om en sexuellt överförbar smitta, som ofta kan ge liknande symptom. Det är också regel att urinvägsinfektion hos män inte går över spontant utan behöver antibiotikabehandlas, man brukar också vilja göra en bakterieodling från urinen.

Barn

Hos barn är urinvägsinfektion en av de vanligaste bakteriella infektionerna. Första levnadsåret är det lika vanligt hos pojkar och flickor, därefter blir det klart ovanligare hos pojkar.

Ibland är det främsta symptomet feber hos barnet. Lite större barn kan klaga på ont i magen eller mot ryggen. Vissa barn får tätare trängningar men det är svårt att avgöra innan 2 års ålder.

Sök vård om du misstänker urinvägsinfektion och ditt barn:

 • har feber,
 • är hängigt eller
 • allmänpåverkat.

 

Gravid

Hos gravida rekommenderar man alltid behandling med antibiotika efter att ha tagit urinprov med bakterieodling. Man screenar därför för det under graviditeten. Detta då risken för att utveckla en allvarligare variant av urinvägsinfektion är högre än hos icke-gravida. Det beror bland annat på hormonbalansen under graviditet som påverkar avslappningen i urinvägarna.

Även livmodern kan pressa på urinledarna och ge ökad risk för att bakterier i urinen hinner föröka sig och därmed ställa till med en infektion. Din läkare kan berätta om vilken antibiotika som är lämplig, det finns flera sorter som är säkra att använda under hela graviditeten.

 

Hur vanligt är urinvägsinfektion?

Ungefär hälften av alla kvinnor får någon gång under sitt liv en urinvägsinfektion som behöver antibiotikabehandlas. Det är också vanligt att få återkommande urinvägsinfektioner.

En nedre urinvägsinfektion, cystit, är den vanligaste bakterieinfektionen som drabbar kvinnor. Urinvägsinfektioner är ungefär 100 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

 

Undersökning och utredning

Akut urinvägsinfektion

Med hjälp av ett urinprov och en så kallad urinsticka kan man komma långt i diagnostiken, men viktigast är vad du som patient berättar för doktorn om dina symptom. Vanligen behöver man inte ta särskilt många prover vid en urinvägsinfektion.

Om doktorn misstänker njurbäckeninflammation, pyelonefrit, tas ofta en snabbsänka och eventuellt även andra prover. För män blir det ofta aktuellt med någon form av undersökning vid urinvägsinfektion, man kan behöva undersöka prostata.

Andra tänkbara undersökningar beroende på symptom och provsvar är skiktröntgenundersökning av njurvägarna eller en cystoskopi.

Kronisk urinvägsinfektion

Upprepade urinvägsinfektioner är vanligt. Om du fått antibiotika för urinvägsinfektion två gånger det senaste halvåret eller tre gånger det senaste året så kallas det för recidiverande urinvägsinfektion. Det kan då bli aktuellt att prata med läkare om riskfaktorer i form av preventivmedel eller andra livsstilsfaktorer som går att se över.

Äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektioner rekommenderas att göra en gynekologisk undersökning för att se om det kan finnas någon bakomliggande sjukdom.

Referenser

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.