Hoppa till innehållet

Behöver vårdnadshavare närvara vid vaccination?

Minst en vårdnadshavare behöver följa med sitt barn som är mellan 1-15 år. Samtyckesblankett behöver inte fyllas i av den andra vårdnadshavaren om en kan närvara vid vaccinationen.

Om vårdshavare mot förmodan inte kan närvara går det bra att en annan vuxen följer med barnet. Då måste en samtyckesblankett fyllas i av vårdnadshavare, om det finns två vårdnadshavare ska båda fylla i blanketten. Vänligen kontakta vår kundsupport för att få en samtyckesblankett. Blanketten ska lämnas till sjuksköterskan vid vaccinationstillfället.

Ungdomar som är 16-17 år får komma för vaccination utan vårdnadshavare. Sjuksköterskan kommer att göra en så kallad mognadsbedömning på plats. Ungdomen behöver uppvisa giltig legitimation. Om ungdomen inte har giltig legitimation behöver en vårdnadshavare medfölja vid vaccinationen.

Vård för hela familjen

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen