Hoppa till innehållet

Vad gör jag om jag får biverkningar?

Svar:

Vid misstanke av allvarliga biverkningar:
Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket
ovanliga. Om du skulle få något av följande symtom,
ring 1177 eller sök vård för omedelbar bedömning:
• Svårt att andas, bröstsmärta eller hjärtklappning
• Svullnad, rodnad eller smärta i ben eller arm (inte
kring injektionsstället).
• Kraftig magsmärta.
• Långvarig näsblödning som är svår att stoppa.
• Kraftig och ihållande huvudvärk.
• Synförändringar, så kallad dimsyn.
• Nya och stora blåmärken

Vid misstanke om icke allvarliga biverkningar:
Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska
du ringa 1177, beskriva dina symtom och berätta att
du har vaccinerat dig nyligen.

  • Läs mer hos 1177.se.
  • Rapportera direkt till Läkemedelsverket.se.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen