Hoppa till innehållet

Hur mäter jag mitt blodtryck?

Blodtryck kan mätas på flera olika sätt. Mest tillförlitliga värden får man när man mäter med en överarmsmanschett, dvs när blodtrycket mäts på överarmen i hjärthöjd.

Det traditionella sättet att mäta blodtrycket är på en vårdmottagning, men att mäta blodtrycket i hemmet innebär att fler mätvärden kan samlas in och att blodtrycket blir mer representativt. Mätning i hemmet kallas “hemblodtrycksmätning” och är det sättet Doktor24 använder för att monitorera ditt blodtryck och ge dig rätt behandling.

Ett ytterligare sätt att mäta blodtryck är så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning där en blodstrycksmätare under cirka 24 timmar bärs på överarmen och som med olika intervall över dygnet mäter blodtrycket.

Blodtrycket varierar något beroende på aktivitetsgrad, kroppsposition och tid på dygn. För att kunna jämföra mätvärden över tid så ska man därför mäta under så standardiserade förhållanden som möjligt. När du mäter ditt blodtryck ska du därför mäta i sittande position med rygg- och armstöd, efter 5 minuters vila, och du ska undvika att använda nikotin 30 minuter innan mätning. Mätning ska också ske innan snarare än efter måltidsintag.

Blodtrycket kan ibland skilja sig något åt mellan armarna och man ska då ha som rutin att mäta blodtrycket i armen där blodtrycket är högst. Det räcker alltså att vi något tillfälle kontrollera om blodtrycket skiljer sig åt mellan armarna, därefter mäter man alltid i armen där blodtrycket vid den första mätningen visat sig vara högst.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen