Hoppa till innehållet

Födelsemärke / leverfläck

I stort sett alla människor har födelsemärken. En del föds med dem, en del av oss föds utan, men med tiden är det vanligt att man får fler.

Så kan Doktor24 hjälpa dig
Våra läkare kan göra en första bedömning av ditt födelsemärke och avgöra det behöver undersökas vidare.

De “leverfläckar” som vi normalt sett syftar till när vi pratar om födelsemärken, är ansamlingar av särskilda hudceller. Dessa celler, melanocyter, gör ett ämne, melanin. Det är detta ämne som också gör att vi blir solbrända. Vi har alla medfödda egenskaper som gör att vi får fler, eller färre, födelsemärken med tiden. Det verkar också vara så att antalet födelsemärken påverkas av hur mycket vi är i solen.

 

Du ska kolla upp leverfläckar / födelsemärken som uppvisar dessa symtom:

 • Leverfläckar som är asymmetriska.
 • Leverfläckar som har oregelbundna kanter.
 • Leverfläckar som ändrar färg eller har flera olika färger såsom röd, blå, vit, svart leverfläck.
 • Leverfläckar som kliar.
 • Leverfläckar som blöder.
 • Leverfläckar som avviker utseendemässigt.

ABCDE-kriterier

För att se om ett födelsemärke eller en leverfläck bör undersökas närmare eller tas bort kan du utgå från ABCDE-kriterierna:

 • Asymmetri,
 • Border (ojämna/diffusa kanter),
 • Colour (varierande färg),
 • Diameter (bredare än 6mm) och
 • Evolution (förändring över tid).

Ugly duckling

Du ska även vara uppmärksam på födelsemärken som sticker ut från mängden, så kallade ”ugly duckling signs”. Ett födelsemärke som skiljer sig från andra bör undersökas mer noggrant.

Få ditt födelsemärke undersökt.

Det kan vara svårt att själv avgöra om ett födelsemärke är avvikande och eller inte. Hos oss guidas du rätt av en läkare som bedömer om ditt födelsemärke behöver undersökas vidare. Om läkaren bedömer att ditt födelsemärke behöver fysisk undersökning hänvisas du till en vårdcentral eller hudläkare där de kan titta närmare på födelsemärket i förstoring. Så går ett läkarbesök till.

Träffa läkare

Granskad av: Specialistläkare, Doktor24.

Grafisk illustration av läkare och sjuksköterksa med stetoskop

Bedömning av födelsemärke

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen