Sjukintyg, remisser och provtagningar

 

Jag behöver ett sjukintyg eller läkarintyg, kan jag få det av Doktor24?

Ja. Våra läkare kan skriva sjukintyg eller läkarintyg såvida inte fysisk undersökning krävs. Våra läkare gör en bedömning av dig, dina besvär och hur det eventuellt påverkar din arbetsförmåga.

Om du är under 18 år måste en vårdnadshavare vara med vid läkarbesöket.

Läs mer om hur du får hjälp med sjukintyg/läkarintyg.

Hur länge kan läkaren sjukskriva mig?

Läkaren kan skriva intyg från sjukdag 8 till 14, men aldrig bakåt i tiden. Inom sjukvården får man generellt inte skriva sjukintyg som gäller retroaktivt utan ett intyg kan bara skrivas från den dagen du vänder dig till Doktor24 för att söka hjälp.

Kan ni förlänga min sjukskrivning?

Vi kan tyvärr inte förlänga pågående sjukskrivningar eller hjälpa till med sjukskrivningar för långdragna besvär, utan du hänvisas för dessa frågor till din ordinarie läkare.

Hur skickas mitt intyg?

Elektroniskt utfärdade sjukintyg hittar du på mina vårdkontakter 1177.
Digitalt signerad sjukskrivning gäller legalt och ersätter både signering och stämpel.

Intyg som inte utfärdats elektroniskt skickas per post till dig inom några dagar från att vi skrivit ut intyget.

Kan jag få en remiss via Doktor24?

Om vår läkare bedömer att du behöver träffa en läkare med särskild specialistkompetens kan vi hjälpa dig med en remiss.

I dagsläget kan vi däremot inte skriva remiss för röntgenundersökningar, ultraljud samt fysiologiska undersökningar. I dessa fall hänvisar vi till din ordinarie vårdcentral.

Hur skickas min remiss?

Doktor24 säkerställer att din remiss skickas till respektive remissmottagare och du blir sedan kallad för besök eller bedömning från respektive mottagning eller klinik. Vanligtvis får du en kallelse till din folkbokförda adress och enligt vårdgarantin ska du normalt erhålla en tid inom 90 dagar. Liksom för alla vårdenheter är det den mottagande vårdgivaren som bedömer ditt medicinska behov av vård och hur fort du ska få komma till bedömning, utredning eller behandling.

Liksom hos andra vårdgivare som vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar kan du få en remiss till fortsatt vård om läkaren bedömer att du är i behov av fortsatt utredning eller vård.

Om du inte hört något från den enhet du blivit remitterad till inom 90 dagar får du återkomma till oss på Doktor24!

Vad gäller för provtagningar?

Vi kan erbjuda provtagning i de fall läkaren bedömer att ditt tillstånd behöver utredas ytterligare i samarbete med våra vårdpartners och laboratorier. Du får i detta fall mer information om var och hur i dialogen med din läkare på Doktor24.

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.