Doktor24 gör Lex Maria-anmälan

Doktor24 har den 18 december gjort en Lex Maria-anmälan efter att bolaget upptäckt att en patient fått för patienten olämpligt läkemedel utskrivet.

Uppdatering: IVO beslutade 2019-01-11 att avsluta ärendet då man bedömer att Aleris X/Doktor24 gjort en adekvat bedömning och analys av ärendet. IVO bedömer att Doktor24 vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Fortsätt läsa