Hoppa till innehållet

Dagens Medicin skriver om Doktor24:s och Apotekets planer på brett och tillgängligt vårdnätverk

Idag skriver Dagens Medicin om Doktor24:s och Apotekets planer på att bygga ett öppet och brett vårdnätverk med vårdmottagningar på en stor del av landets apotek. Syftet är att skapa en nära och lättillgänglig vård i ett digitalt integrerat öppet ekosystem runt patienten, dit också andra vårdgivare kan ansluta. Läs hela artikeln här!

Fortsätt läsa om Dagens Medicin skriver om Doktor24:s och Apotekets planer på brett och tillgängligt vårdnätverk

Breakit: Platform24 designat för digitalisering av vården

Tidningen Breakit intervjuar Tobias Perdahl och Rasmus Waller på Platform24 för att bland annat diskutera regeringens utredare Göran Stiernstedts förslag om att regionerna behöver digitalisera vården och erbjuda fler vägar in till vården. "Och där kommer Platform24 in. De har utvecklat en teknisk plattform som kan köpas in av andra aktörer som vill bedriva digital vård."

- En digifysisk vårdkedja med digital och fysisk vård integrerat i plattformen är exakt vad vi byggt från dag ett", säger Tobias Perdahl, chefsläkare och medgrundare av Platform24."

Fortsätt läsa om Breakit: Platform24 designat för digitalisering av vården
Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24

Intervju med Tobias i ”Moderna Läkare”

Intervju med Tobias Perdahl, medicinsk chef för Doktor24.se

Hur tror du att framtidens vård ser ut?
”Jag tror att nästan alla vårdärenden kommer att inledas och avslutas digitalt. Beslutsstöd och chat-botar kommer att förändra hur vi jobbar i grunden, en dator är alltid bättre på att följa riktlinjer än en människa. Jag tror också att det kommer att mätas och återkopplas hur patienterna uppfattar och tar till sig information från oss, och på så sätt göra oss läkare mer empatiska och mer kompetenta. Stora patientflöden kommer att flyttas från slutenvård till öppenvård i hemmet med uppkopplade vitalparametrar, vilket kommer reducera kostnader och framför allt ge friskare patienter.”

Fortsätt läsa om Intervju med Tobias i ”Moderna Läkare”

Doktor24 i Läkartidningen: Digitalisering och innovation nödvändigt

Några av våra mest erfarna läkare skriver i Läkartidningen:
"Vi är en grupp allmänläkare som alla varit verksamma inom primärvården i många år. Precis som många andra är vi mycket kritiska till aggressiv marknadsföring av digitaliserad vård och till modeller som inte aktivt avlastar primärvården. Men digitalisering och innovation är nödvändigt för att skapa en primärvård som räcker för alla, och vi ser hur de verktyg vi arbetar med bidrar till värde för patienten, läkarkåren och samhället. Stora omställningar måste debatteras och diskuteras, men det är synd om samtalet kring en viktig utveckling baseras på ogrundade påståenden. Digitalisering och innovation är en nödvändig process i vården, och vår yrkeskår är förstås avgörande i detta. Självfallet finns det utmaningar och berättigad kritik. Men med ansvarsfulla och hållbara digitala lösningar finns alla förutsättningar att uppnå en mer jämlik och patientsäker vård med ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet." Läs artikeln här!

Fortsätt läsa om Doktor24 i Läkartidningen: Digitalisering och innovation nödvändigt

Doktor24 i Svenska Dagbladet: Myter om digital vård gynnar ingen

Om vi ska ha en chans att kunna tillhandahålla välfärd för alla måste nya och innovativa lösningar prövas och utvärderas. Låt inte vissa tveksamma sätt att bedriva vård digitalt beskriva ett helt utvecklingsområde, skriver Tobias Perdahl och Sanna Siljeholm från Doktor24 på Svenska Dagbladets debattsida.

Fortsätt läsa om Doktor24 i Svenska Dagbladet: Myter om digital vård gynnar ingen

Doktor24 i Dagens Medicin: ”Vårdbehovet måste bedömas”

Doktor24 skriver idag i Dagens Medicin om att digitaliseringen av hälso- och sjukvården är helt avgörande för en tillgänglig vård där resurser används så effektivt som möjligt. Inlägget berör också att den nya ersättningsmodell som efterfrågas för digitala vårdbesök bör utformas så att ersättning minskas för otriagerade läkarbesök medan högre ersättning utgår för besök som föregåtts av bedömning av patientens vårdbehov.

Fortsätt läsa om Doktor24 i Dagens Medicin: ”Vårdbehovet måste bedömas”
Doktor24s psykologisatsning

DN skriver om Doktor24s psykologsatsning: Snabb insats förbättrar prognosen.

Läsvärd artikel i DN om digitala psykologtjänster. Behovet är enormt; enligt Psykologförbundet saknar en tredjedel av Sveriges vårdcentraler en psykolog, trots att cirka en tredjedel av alla som vänder sig till primärvården har psykiska besvär. Väntetiden för att få hjälp kan vara mycket lång vilket är allvarligt eftersom snabb hjälp i ett tidigt skede förbättrar prognosen. Psykisk ohälsa kan vara förknippat med skam och Doktor24s Christoffer Berg beskriver hur möjligheten att chatta med psykolog kan sänka tröskeln så att fler söker hjälp i tid.

Fortsätt läsa om DN skriver om Doktor24s psykologsatsning: Snabb insats förbättrar prognosen.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen