Sömnsvårigheter

Vuxna människor behöver sova mellan sex och nio timmar per dygn. Barn och tonåringar har ett större sömnbehov. Sömnen är mycket viktig för att hjärnan och resten av kroppen ska återhämta sig och må bra.

  • I många situationer är det normalt att sömnen störs och att det blir några vakna nätter. Det är inte farligt och går över, även om det känns jobbigt och utmattande när det sker.
  • Det finns god hjälp att få om sömnsvårigheterna håller i sig.

Orsak

Man brukar skilja på primär och sekundär sömnstörning. Vid primär sömnstörning hittar man ingen förklarande orsak till problemen. Vid sekundär sömnstörning kan en sjukdom eller en förändrad livssituation förklara sömnsvårigheterna. Sekundära sömnstörningar är vanligast.

Sjukdomar som kan påverka sömnen är många; depression, ångest, restless-legs, snarkning, smärttillstånd, etc. Vissa läkemedel kan ge sömnsvårigheter.

Sociala orsaker kan vara till exempel problem på jobbet eller i relationer hemma. Omgivningsorsaker som skiftarbete eller störande ljud kan också påverka.

Symptom

De allra flesta människor får rubbad sömn någon gång, och en tredjedel har sömnsvårigheter av något slag. För ungefär en tiondel av befolkningen blir sömnsvårigheterna så svåra att de ger besvär i vardagen. Typiska symptom på rubbade sömnvanor är att man har problem att somna, problem att sova obrutet eller att man inte blir utvilad efter sömn. Man kan känna sig irritabel och få svårt att koncentrera sig på dagarna. För vissa utvecklas en ångestproblematik kopplad till sömnen, där man på förhand vet att det blir svårt att sova och själva momentet att gå och lägga sig blir stressande.

 

Vad kan jag göra själv

Börja med att se över det man kallar sömnhygien. Det finns många goda råd att få! Fundera också över om det är något särskilt i din livssituation som kan vara kopplad till sömnstörningen.

Att dra ner på alkohol är också bra, den sömn som fås utan alkohol i kroppen ger bättre återhämtning. Motion har visat sig positivt kopplat till sömn.

 

När bör jag söka vård

Vi på Doktor24 kan hjälpa dig om du haft sömnsvårigheter en längre tid. Det handlar om att hitta orsaken till sömnsvårigheterna, samtidigt som man behandlar störningen i sig. Rådgivning och hjälp att komma vidare med kontakter för till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT) är några av de saker vi kan hjälpa dig med.

 

Behandling

För dig som har bestående sömnsvårigheter finns idag olika behandlingsalternativ. Man delar grovt upp dessa i behandlingar med eller utan läkemedel, där behandlingar utan läkemedel är förstahandsalternativ. Dessa behandlingar har visat sig ha bättre effekt över tid, medan behandlingar baserade på tabletter har en övergående effekt.

KBT har dokumenterat bra effekt mot sömnsvårigheter. Det handlar då om att ”programmera om” hur vi förhåller oss till sömn och beteendet kring att gå och lägga sig. Ofta kombineras detta med råd kring sömnhygien och avslappning. KBT har visat sig effekt även vid behandling över nätet. Långtidsprognosen är bäst vid KBT-behandling, men man måste också beakta en eventuellt underliggande sjukdom och orsak till sömnsvårigheterna.

Vid kortvarig och övergående sömnsvårigheter kan läkemedel fungera bra. Effekten avtar dock efter bara några dagar och ett beroende kan snabbt utvecklas. Dels finns en rent kroppslig beroendepotential i många av dessa läkemedel, dels blir sömnen psykiskt kopplad till tabletterna och det kan upplevas som svårt att somna om inte tabletterna finns till hands.

Ljusbehandling kan vara aktuellt för den som har problem efter natt- eller skiftarbete eller svår jetlag.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.