Ögoninflammation

En ögoninflammation kan drabba både vuxna och barn och beror ofta på virus, bakterier eller allergi. Ögoninfektioner går nästan alltid över av sig själv efter några dagar men kan i vissa fall kräva behandling. Klicka här för att läsa mer om ögoninflammation eller scrolla ner.

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, behandling och eventuellt recept vid ögoninflammation.

Symptom på ögoninflammation

 • Ögat är rött och svullet.
 • Det gör ont, svider eller kliar i ögat.
 • Du kan bli ljuskänslig och få nedsatt syn.
 • Det bildas var och ögat kan klibba igen när du sover.
 • Du kan känna att tårflödet ökar.
 • Vanligen börjar det i ena ögat och sprider sig ofta snabbt till det andra.
 • Vid allergisk orsak blir ofta bägge ögonen påverkade samtidigt och den kliande känslan kan vara mycket påtaglig.
 • Generellt är besvär i ett öga oftare allvarligare än när båda ögonen drabbas.

Vad kan jag göra själv

 • För att minska risken att smitta andra bör du tvätta händerna extra noga.
 • Undvik att dela handduk med andra.
 • Peta inte med fingrarna i ögonen.
 • Kontaktlinser ska inte användas förrän en ögoninflammation läkt ut.

Om du vet att du lider av en allergi och den brukar ge ögoninflammation kan du behandla med din allergimedicin, till exempel tabletter eller ögondroppar.

 

När bör jag söka vård

 • Om du på kort tid får sämre syn.
 • Om du misstänker att det kan vara herpes som orsakat ögoninflammationen – du har redan munsår eller bältros i ansiktet.
 • Om du får svår värk i ögonen och samtidigt blir känslig för ljus
 • Om du fått en antibiotikabehandling för en bakteriell ögoninflammation men inte upplever någon förbättring på 2-3 dagar.
 • Om du får hudutslag eller blåsor i samband med ögoninflammation.

Har du haft några dagar med röda ögon, sveda eller varbildning kan du rådfråga oss på Doktor24!

 

Vad orsakar ögoninflammation?

Ögat har flera olika hinnor och delar som kan drabbas av en inflammation. Det vanligaste är att luftvägsvirus eller bakterier drabbar bindhinnan eller hornhinnan på ögat. Ofta är det bindhinnan, den yttersta hinnan som täcker den vita delen av ögat, som blir inflammerad.

Beroende på ålder (barn, ung vuxen, vuxen) är det olika bakterier och virus som kan ligga bakom ögoninflammationen. Herpesvirus kan ge en allvarlig ögoninflammation.

Klamydia

Hos sexuellt aktiva förekommer även infektioner av klamydiabakterien i ögonen. Ibland märker man att det är klamydia som orsakat inflammationen då den inte läker vid vanlig behandling.

Allergier

Hos personer med allergiska besvär kan ögonen också bli inflammerade. Det kallas då allergisk konjunktivit. Pollen, djurhår, smink och ögondroppar kan vara utlösande orsaker men det är långt ifrån varje gång man lyckas ta reda på vad som utlöst den allergiska reaktionen.

Ögonen blir ofta röda och rinnande, med stora besvär av klåda. Tårvätskan kan bli tjockare än vanligt. Bägge ögonen drabbas i regel och brukar ofta komma ihop med hösnuva, eksem eller astma.

Till skillnad från ögoninflammation av virus eller bakterier så smittar inte den allergiska ögoninflammationen. Precis som vid pollenallergi finns en säsongsaspekt, att ögoninflammationen då återkommer vissa tider på året. Det finns ögondroppar att behandla med vid allergiska besvär.

 

Smitta

Eftersom luftvägsvirus ofta sätter sig på ögonen är det viktigt att barn eller vuxna inte smittar andra i hushållet. Det är väldigt vanligt med smitta mellan familjemedlemmar. Barn smittar ofta varandra på dagis.

Om någon i familjen är smittad är det extra viktigt att:

 • Tvätta händerna extra många gånger.
 • Ha separata handdukar.
 • Undvika att peta sig i ögonen.

För den som bär kontaktlinser ska dessa tas ut och inte användas så länge det finns symtom från ögonen. Byt ut linserna efter tillfrisknandet.

 

Behandla ögoninflammation

Vanligtvis krävs ingen behandling alls för att en ögoninflammation ska gå över.

Hur länge har man ögoninflammation?

Är det virus som orsakar ögoninflammationen går det oftast över på 5-10 dagar. Om det är bakterier så kan det ta allt från ett par dagar till ett par veckor.

I vissa fall, om du får mycket ont i ögonen eller blir ljuskänslig, bör du uppsöka en läkare. Det kan då hända att du får antibiotikadroppar och en ögonsalva som behandling.

 

Ögoninflammation hos barn

 • Orsakas ofta av virus.
 • Läker ofta inom 5 dagar.
 • Håll barnet hemma från förskolan tills inflammationen lagt sig och ögat inte är varigt.

Små barn drabbas ofta av epidemier av virus eller bakterier på förskolor. Smittan förs vidare snabbt när barnet gnuggar sig i ögat och sedan tar på leksaker eller andra barn.

Typiskt är att ena ögat blir rött först, sen det andra efter ett eller ett par dygn. På vintern och våren är det lite vanligare att det är bakterier som ligger bakom, på sommaren något vanligare med virus.

Om ögoninflammationen är kraftig och barnet har mycket var i ögonen, samt verkar sjukt och tröttare än vanligt bör läkare kontaktas.

Inkubationstid – hur länge behöver barnet stanna hemma från förskola?

Eftersom ögoninflammation är smittsamt har det barn som fått röda ögon med stor sannolikhet redan hunnit smitta andra barn. Barnet kan gå tillbaka till förskolan när ögat slutat vara och inflammationen lagt sig. Om barnet är piggt i övrigt finns det egentligen ingen orsak att stanna hemma.

Om det är konstaterat att bakterier orsakar ögoninflammationen så är smittsamheten nästan borta endast några timmar efter första behandlingen. Så även om barnet inte återfått helt vanlig färg på ögonen kan barnet gå tillbaka till förskolan dagen efter att behandling inletts.

Hälsa24-bloggen: Behandla ögoninflammation hos barn

 

Hur vanligt är ögoninflammation?

I i-länder utgör akut rodnad av ögon 1-4% av alla besök hos husläkare/vårdcentral. Det är allra vanligast att bindhinnan är inflammerad, på fackspråk heter det konjunktivit. Ganska ofta sker mindre utbrott på förskolor där små barn smittar varandra och sedan för vidare inom familjen.

 

Vad händer i kroppen?

Ögats olika hinnor (bindhinna, hornhinna, regnbågshinna) har normalt sett alltid bakterier på sig som inte orsakar infektion eller inflammation. Tårvätska och särskilda celler ger ett naturligt skydd mot dessa bakterier. När en rubbning av detta skydd sker så ökar risken för en infektion och inflammation.

En rubbning kan ske genom mekanisk skada av tårfilmen eller cellagret, som exempelvis att du petar med fingrarna i ögonen eller att du simmat med öppna ögon eller använt kontaktlinser.

Ögat kan också drabbas av infektioner av vanliga luftvägsvirus, herpes (virus), klamydia (bakterie) eller påverkas vid allergiska reaktioner eller av främmande material som irriterar ögat.

 

Undersökning och utredning

Oftast är akut ögoninflammation ett självläkande tillstånd. Vid ensidiga svåra besvär kan du behöva träffa en ögonläkare. Med hjälp av särskilt ljusmikroskop och särskilda droppar kan ögonläkaren närmare avgöra vad som orsakar ögoninflammationen.

Vissa tillstånd kräver behandling med antibiotika eller antiviral medicin. Ögoninflammation orsakad av herpesvirus (bältros) är viktig att snabbt behandla då det i värsta fall kan leda till blindhet om det ej behandlas.

 

Referenser:

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.