Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som främst drabbar barn under 10 år. Virusinfektionen börjar med kortvarig feber och ger sedan utslag på händer, fötter och runt munnen. Därför är den på engelska känd som “Hand, foot and mouth disease”.

Det finns ingen särskild behandling för infektionen men den läker normalt sett efter ungefär en vecka. När du haft höstblåsor en gång har du ett livslångt skydd mot viruset. Infektionen är mycket smittsam och därför sker ofta små utbrott på till exempel förskolor. Vanligast är att smittan sprids under sommaren och hösten.

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning och rådgivning vid höstblåsor.

Symptom

Höstblåsor börjar med kortvarig feber 1-2 dygn och därefter:

  • Smärta i mun- och hals.
  • Blåsor i munnen, mest på tungan och på kindslemhinnan.
  • Blåsor på huden, mest på handflator och fotsulor.
  • Blåsorna är cirka 2 mm-1 cm.
  • Blåsorna kan brista och bilda små sår.
  • Hos barn kan blåsorna klia, det är ovanligt men förekommer hos vuxna.
  • Sämre aptit.

Vad kan jag göra själv?

Läs mer om hur du kan lindra symtomen på Hälsa24-bloggen

  • Paracetamol eller ibuprofen kan lindra besvären.
  • Att dricka kall eller ljummen dryck kan lindra obehaget i halsen och munnen.

 

När ska jag söka vård?

Höstblåsor är i regel en ofarlig infektion som inte kräver någon vård. I sällsynta fall kan höstblåsor ge en godartad hjärnhinneinflammation, vilket ger ytterligare symptom som exempelvis ljud- och ljuskänslighet, huvudvärk, illamående och kräkningar. I såna fall bör du uppsöka vård för dig eller ditt barn.

Ibland kan höstblåsorna hamna under naglarna hos ditt barn och leda till en hel nagel eller en del av en nagel lossnar efter 3-4 veckor. Detta är ofarligt och betyder inte att det finns någon bakomliggande sjukdom.

 

Vad orsakar höstblåsor?

Det vanligaste viruset som orsakar höstblåsor är ett så kallat coxsackievirus. I ovanligare fall kan höstblåsor orsakas av ett virus som heter enterovirus 71, vilket kan ge ett allvarligare förlopp med diarré och påverkan på det centrala nervsystemet. I Sverige är det dock klart vanligast att coxsackievirus orsakar höstblåsorna.

 

Skillnad mellan höstblåsor, vattkoppor och svinkoppor

Det kan vara svårt att hålla isär alla utslag och blåsor som kan drabba barn. Höstblåsor är dock inte samma sak som vattkoppor eller svinkoppor. Vattkoppor och höstblåsor är virusinfektioner men orsakas av olika virus. Det som kännetecknar höstblåsorna är att de drabbar just munnen, händerna och ibland fötterna, samt att de ofta dyker upp säsongsbundet. Svinkoppor orsakas däremot av bakterier.

Hälsa24-bloggen: Vanligaste prickarna hos barn

Eftersom höstblåsor på engelska kallas “Hand, foot and mouth disease” händer det att en svensk översättning används, “Hand-, fot- och munsjuka”. Detta i sin tur leder till att sjukdomen blandas ihop med mul- och klövsjuka, vilket är en sjukdom som drabbar djur och endast i oerhört sällsynta fall människor.

 

Hur vanligt är höstblåsor?

På sommaren och hösten händer det att höstblåsor dyker upp som utbrott på förskolor. Eftersom febern i regel försvinner inom ett par dagar och inte behöver någon kontakt med vården är det svårt att säga exakta siffror på hur många som drabbas.

 

Kan jag få höstblåsor som vuxen?

Har du inte haft höstblåsor som barn så kan du drabbas som vuxen. Förloppet är ofta liknande, så inom en vecka blir du i regel frisk. Eftersom viruset är mycket smittsamt blir ofta en hel familj sjuk samtidigt.

 

Vad händer i kroppen?

Viruset som orsakar höstblåsor sprids snabbt i barngrupper och inom familjer. Inkubationstiden, det vill säga tiden från att barnet blivit smittat tills dess att sjukdomen bryter ut, är 3-7 dagar innan de första symptomen.

 

Förebygga höstblåsor

Det är svårt att förebygga höstblåsor, när ett utbrott sker så blir i regel alla i närheten smittade om de inte haft infektionen tidigare. Ditt barn bör stanna hemma så länge barnet har feber, men det går bra att sen återgå till förskolan även om de fortfarande har utslag. Eftersom smittsamheten är så hög finns ingen mening att hålla barnet hemma längre då andra barn i barngruppen redan fått smittan.

 

Barn

Höstblåsor förekommer allra mest hos barn under 10 års ålder men kan även drabba äldre barn. Eftersom höstblåsor dyker upp i munnen kan små barn ibland ha svårt att äta, då det gör ont.

 

Gravid

Det finns ingen ökad komplikationsrisk rapporterad hos gravida som fått höstblåsor.

 

Undersökning och utredning

Det brukar räcka med en klinisk undersökning, det vill säga att en doktor tittar på utslagen för att ställa diagnosen höstblåsor.

 

Referenser

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.