Förstoppning

Våra tarmtömningsvanor är väldigt individuella och beror på kostvanor, motion och medfödda förutsättningar. Förstoppning är oftast helt ofarligt även om det är besvärligt. Förstoppning kan vara tillfällig eller långvarig, om den pågått i några månaders tid. Förstoppning drabbar var femte person, med stigande frekvens högre upp i åldern. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.

  • Om man tömmer tarmen två eller färre gånger per vecka och behöver krysta hårt kallas det förstoppning.
  • Man är även förstoppad om man har hård eller knölig avföring eller känsla av ofullständig tarmtömning.

Misstänker du förstoppning? Testa dina symptom i vår smarta bot så hjälper vi dig!

Orsak

Det finns en rad orsaker till förstoppning. Några av de vanligaste är IBS, hemorrojder, analfissurer, depression och nedstämdhet, inaktivitet, läkemedelsbiverkan samt diabetes. Mycket ovanliga orsaker kan vara ändtarmscancer eller låg produktion av sköldkörtelhormon.

 

Symptom

Definitionsmässigt är förstoppning en svårighet att tömma tarmen. Men det finns även andra symptom som kan förekomma, som exempelvis buksmärta och illamående, känsla av ofullständig tarmtömning, mycket hård avföring och behov av att krysta hårt för att tömma tarmen.

 

Vad kan jag göra själv

Vid tillfällig eller akut förstoppning kan du använda olika laxermedel, fibertillskott, mjukgörande laxermedel eller lavemang.

Vid långvarig förstoppning är det viktigt att du dricker mycket, äter fiberrik kost, ökar din fysiska aktivitet, har regelbundna avföringsrutiner och vid behov använder bulkmedel och laxermedel. Undvik att använda laxermedel under längre tid utan att rådgöra med läkare.

 

När bör jag söka vård

Vid långvariga problem och vid utebliven effekt av egenbehandling kan du uppsöka läkare. Vi på Doktor24 hjälper dig med rådgivning!

 

Behandling

Innan du börjar med läkemedelsbehandling kan du försöka se över dina kostvanor. Tanken är att försöka öka tarmaktiviteten genom att öka intaget av fiberrik mat, röra på kroppen mer samt undvika att hålla sig vid behov av att tömma tarmen. Efter att livsstilsförändringar som dessa provats finns läkemedel som beskrivits ovan.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.