Feber

Feber är i sig ingen sjukdom utan ett sätt för kroppen att säga att något är fel. Feber orsakas ofta av infektioner, antingen av bakterier eller virus. Den mest tillförlitliga mätningen av feber är i ändtarmen. Annars är armhålan ett bra alternativ, och räknas som bättre än munnen eller örat. Man har sällan feber längre än tre dygn och febern går oftast över av sig själv när en underliggande infektion läkt ut. Klicka här eller scrolla ner för att läsa mer om feber.

Har du haft feber i mer än tre dygn och känner dig allmänt sjuk? Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning och rådgivning.

Behandling

Oftast är behandlingen symptomatisk, det vill säga febernedsättande behandling med paracetamol eller ibuprofen. Ibland kan man ta dessa läkemedelsgrupper tillsammans, om läkaren tycker att det fungerar för dig. I de fall din feber sannolikt beror på en bakteriell infektion kan det bli aktuellt med antibiotikabehandling.

Vad kan jag göra själv?

 • Ta febernedsättande läkemedel, i första hand paracetamol eller ibuprofen.
 • Ta det lugnt och vila.
 • Se till att få i dig mycket vätska.
 • Undvik att träna eller utföra tung fysisk aktivitet.

 

När bör jag söka vård

Vanligtvis går feber över av sig själv och kräver sällan läkarvård. Om du har feber mer än tre dygn och känner dig allmänt sjuk bör du kontakta läkare.

Sök vård akut om du har feber och får följande symtom:

 • Du har små hudblödningar och/eller är stel i nacken.
 • Du hallucinerar.
 • Du har kramper.
 • Du har svårt att andas eller svälja.
 • Du har hög feber samtidigt som du känner dig ovanligt slö, matt, eventuellt förvirrad.

 

Behandling

Oftast är behandlingen symptomatisk, det vill säga febernedsättande behandling med paracetamol eller ibuprofen. Ibland kan man ta dessa läkemedelsgrupper tillsammans, om läkaren tycker att det fungerar för dig. I de fall din feber sannolikt beror på en bakteriell infektion kan det bli aktuellt med antibiotikabehandling.

Febern tros vara hjälpsam för immunförsvaret och därför är det inte alltid nödvändigt att försöka sänka febern med läkemedel.

 

Hur många grader är feber?

För vuxna brukar man sätta gränser för feber till en temperatur på över 37,5 grader på morgonen eller över 37,7 grader på kvällen. Vad som är “hög” feber är också svårt att säga exakt men 39 grader eller mer brukar definitivt räknas som hög feber.

Olika kroppstemperaturer

Som individer är vi olika och därför kan vi också ha olika normala kroppstemperaturer. Vår temperatur i kroppen beror också på tiden på dygnet och hur varmt eller kallt det är i vår omgivning.

Även åldern påverkar vilken temperatur du har i kroppen. Barn får oftare hög feber än vuxna och äldre personer får inte alltid lika hög feber som en vuxen.

Kroppstemperaturen kan se olika ut beroende på hur du mäter den. Mätning i ändtarmen är till exempel mer tillförlitligt än att mäta i mun, öra eller armhåla. Det är därför vanligt med ganska stor variation när vi mäter och jämför vår kroppstemperatur med andra.

 

Vad orsakar feber?

Feber kan ha många olika orsaker. Att man får feber är en del av kroppens naturliga reaktion på exempelvis virus eller bakterier, eller på andra sjukdomstillstånd.

När du blir infekterad av en bakterie eller ett virus reagerar ditt immunförsvar med att skapa ämnen som reglerar kroppens termostat, som sitter i hjärnan. Resultatet blir att temperaturen i kroppen höjs och man tror att detta är gynnsamt för immunförsvaret. Det är därför inte helt säkert att det finns någon bra anledning att sänka febern, men det kan upplevas som en bra lindring att få ner febern en stund.

Vanliga orsaker till feber:

 • Vanligtvis är det infektioner som ger feber, till exempel förkylningar och (virus), eller urinvägsinfektion (bakterie).
 • Under vintern är influensan en vanlig orsak till feber. Vid influensa kan febern bli ganska hög.
 • Inflammationer i kroppen kan orsaka feber, som exempelvis en blindtarmsinflammation.
 • Hormonella rubbningar kan ge feber och andra allvarligare sjukdomstillstånd kan ha feber som symptom.
 • Vissa läkemedel som en del droger kan också höja temperaturen i kroppen.

 

Hur vanligt är feber?

Feber är mycket vanligt och alla människor får feber då och då. Vuxna får inte lika ofta feber som barn. Feber är en väldigt vanlig orsak till läkarbesök.

 

Vad händer i kroppen?

Vid infektioner och inflammationer kommer kroppens immunförsvar att släppa ut ämnen i blodet som höjer temperaturen i kroppen. Det är framförallt de vita blodkropparna i kroppen som producerar molekyler som höjer kroppens termostat. Man tror att detta är för att skapa en mer ogynnsam miljö för bakterier och virus och samtidigt är immunförsvaret sannolikt mer effektivt vid aningen förhöjd kroppstemperatur.

Febern fyller därför en funktion och det är inte alltid bra att ta febernedsättande läkemedel om det inte är så att febern i sig är mycket besvärlig.

 

Kan jag träna eller jobba med feber?

Nej, du bör undvika att träna eller jobba när du har feber. Om du har en förkylning med lätt feber kan du förstås tänkas klara av en del sysslor på exempelvis ett kontor, men det är i regel bättre att vila hemma tills symptomen, inklusive febern, klingat av.

 

Förebygga feber

Om din feber orsakas av en infektion bör du stanna hemma tills du blivit frisk för att undvika att smitta andra och för att förhoppningsvis tillfriskna fortare själv.

 

Barn

Läs mer om feber hos barn.

 

Undersökning och utredning

 

Akuta besvär med feber

 

Vid akuta besvär med feber, det vill säga kortvarig feber (vanligtvis kortare än tre dagar) kan det bli aktuellt med vissa undersökningar om du behöver uppsöka vård. Blodprover, inklusive snabbsänkan (CRP), kan ge ledtrådar till om det är bakterier eller virus som ger febern. I vissa fall kan man behöva göra exempelvis en lungröntgen. Har du samtidigt ont någonstans i kroppen kommer även detta undersökas.

 

Kronisk feber

 

Så kallad oklar feber räknas som en temperatur mätt i ändtarmen på över 38,3℃ vid flera tillfällen under en period på minst tre veckor. Det finns då utredningar som läkaren kommer att vilja göra med en rad blodprover och eventuellt röntgenundersökningar eller annan bildgivande diagnostik (t.ex. ultraljud).

 

Referenser

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.