Borrelia

 

Borrelia är en bakterieinfektion som sprids av fästingar. Ju längre en fästing sitter på huden desto större är risken att drabbas av borrelia. De allra flesta fästingbett leder inte till en borreliainfektion. Det går inte att vaccinera sig mot sjukdomen men däremot kan den självläka och behandlas med hjälp av antibiotika om du får symtom.

 

Vanliga symtom

Symtomen uppträder oftast 1-4 veckor efter att du blivit biten av en fästing.

 • Du kan få en växande ringformad rodnad i huden, som är mer än 5 cm i diameter.
 • Du kan känna dig trött.
 • Du kan få feber.
 • Du kan få huvudvärk.
 • Du kan få ont i muskler eller leder.
 • Barn kan få en blåröd knuta på örsnibben eller bröstvårtan.

Har du fått en hudförändring och symtom på borrelia? Kontakta Doktor24 så kan en läkare göra en bedömning och sätta in behandling mot infektionen.

Hur vet jag om det är borrelia?

Det är vanligt att huden blir röd eller lite irriterad efter ett fästingbett. Det är en naturlig reaktion på själva bettet och innebär inte nödvändigtvis att du fått borrelia. Om du däremot efter 1-4 veckor får en ljusröd växande ring som är större än 5 cm i diameter bör du kontakta en läkare.

Vid borrelia kan du också få andra slags hudförändringar, som vätskande sår eller utslag med blåsor, men det är mer ovanligt.

Röd ring på huden

Nära hälften av alla som smittats får en rodnad på huden, även kallad erythema migrans.

 • Hudrodnaden är större än 5 cm i diameter (mätt över ringen).
 • Den är ofta ljusröd eller blåröd i färgen och ingen kan vara jämnt färgad eller enbart färgad i kanterna.
 • Rodnaden kan vara oval eller oregelbunden i formen, och efter en tid kan den klarna i mitten.

 

Vad kan jag göra själv?

Du kan inte vaccinera dig mot borrelia, men det finns några saker du kan göra för att minska risken att drabbas.

  1. Undersök kroppen:
   Håll koll på kroppen och undersök huden regelbundet. Detta gäller särskilt om du vistats i områden med mycket fästingar, högt gräs eller buskar. Fästingar sätter sig gärna där huden är tunn, så som i knäveck, ljumskar eller naveln.
  2. Ta bort fästingar:
   Om du hittar en fästing ska du genast plocka bort den. Använd en pincett eller fästingborttagare och ta tag så nära fästingens mun som det går. Dra rakt uppåt och kontrollera att ingen del sitter kvar. Tvätta därefter såret med tvål och vatten.
  3. Håll koll på bettet:
   Symtom på Borrelia kommer vanligtvis efter 1-4 veckor. Håll koll på området där fästingen suttit och sök vård direkt om du få symtom på borrelia.

 

 

 

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt om du upptäcker en röd hudförändring som är minst 5 cm i diametern, även om du inte är säker på att du blivit biten av en fästing. Den röda ringen kan vara ljus i mitten eller ha en jämn färg. Om infektionen har spridit sig kan du få hudförändringar på andra delar av kroppen. Färre än 10 % av alla borreliapatienter får fler än en hudförändring/ringformad rodnad.

Har du fått en hudförändring och symtom på borrelia? Kontakta Doktor24 så kan en läkare göra en bedömning och sätta in behandling mot infektionen.

Tänk på att en fysisk undersökning kan behövas vid feber, muskel- och ledvärk eller trötthet.

 

Behandling

Borreliainfektion behandlas med antibiotika i tablettform. Vilken sort beror oftsast på om infektionen har spridit sig eller inte.

Efter en veckas antibiotikakur brukar symtomen börja ge med sig och försvinner därefter successivt inom någon månad.

Att dubblera dosen eller förlänga antibiotikakuren gör inte att infektionen läker snabbare. Däremot kan upprepad antibiotikaanvändning ge oönskade biverkningar. Läs mer om antibiotika.

En borreliainfektion ska behandlas så snart som möjligt efter att den upptäckts. Ju längre du går obehandlad, desto längre tid kan det ta för symtomen att försvinna, trots att infektionen läkt ut.

 

Förebygga borrelia

Det går inte att vaccinera sig mot borrelia eller att bli immun mot sjukdomen, även om du haft infektionen. Däremot rekommenderas vaccination mot TBE, en annan fästingburen sjukdom som förekommer i Sverige.

Läs mer om hur du undviker fästingar.

 

Hur vanligt är Borrelia?

Cirka 0,5-3 % av alla fästingbett leder till en borreliainfektion. Sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män, särskilt kvinnor i övre medelåldern. Borreliainfektioner förekommer oftast mellan maj och december.

Fästingar är vanligare i mellersta och södra Sverige än i norra.

 

Följdsjukdomar och komplikationer

Det är ovanligt att Borrelia leder till andra sjukdomar och besvär. Även om infektionen drabbat nervsystemet blir de flesta helt friska efter behandling.

Akrodermatit (kronisk hudinflammation)

Obehandlad borrelia kan efter månader och år långsamt utvecklas till Akrodermatit, en kronisk inflammation i huden. Patienten får hudförändringar som är blåröda och som vanligtvis sitter på fötter eller ben. Eftersom området där fästingen suttit ofta svullnar upp kan Akrodermatit förväxlas med dålig blodcirkulation. Hudinflammationen är vanligare hos kvinnor än män.

Blåröd knuta 

Hudinflammation i form av en blåröd knuta som är ca 1-5 cm stor och oftast sitter på örsnibben eller bröstvårtan. Detta kallas för borrelia lymfocytom och är vanligare hos barn än hos vuxna.

Infektion i centrala nervsystemet

Bakterien kan spridas till nervsystemet och man kan då få besvär i form av smärtor, känselnedsättningar och muskelsvaghet. Man kan också drabbas av förlamning, där vanligast är att muskulaturen i ena ansiktshalvan och pannan drabbas. Du blir oftast helt frisk även om borreliainfektionen har nått nervsystemet.

 

Kronisk Borrelia

Det finns inget vetenskapligt stöd för att själva borreliainfektionen skulle kunna bli kronisk.

Ibland, men det är ovanligt, kan borrelia leda till bestående inflammationer i huden och lederna. Det är vanligare om du är äldre eller om det tog lång tid innan behandlingen påbörjades.

 

Referenser

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.