Bihåleinflammation

När de luftförande hålrummen inne i ansiktet blir tilltäppta och inflammerade kallas det bihåleinflammation. Detta sker nästan alltid i samband med en vanlig förkylning som även påverkar näsans slemhinnor. Bihåleinflammation går nästan alltid över av sig självt.

Orsaker och symptom

  • Den vanligaste orsaken är förkylningsvirus, men i vissa fall kan en bakteriell infektion orsaka eller förvärra besvären.
  • Typiska symptom är nästäppa, rinnande näsa, ont i ansiktet och nedsatt luktsinne.

Misstänker du bihåleinflammation? Testa dina symptom i vår smarta bot så hjälper vi dig!

Orsak

Bihåleinflammation är vanligen en följd av ett förkylningsvirus. I vissa fall kan en virusinfektion leda till att bakterier får lättare att infektera bihålorna, så bakterier kan också ge bihåleinflammation.

Andra saker som ökar risken för en bihåleinflammation kan vara att man har medfött trånga förhållanden inne i näsan och bihålorna. Även tandinfektioner kan sprida sig till bihålorna. Är man allergisk kan det också vara en riskfaktor då näsans slemhinnor kan vara mer mottagliga för infektion.

 

Symptom

Typiska symptom är att näsan blir täppt och rinnig, ibland med färgat och illaluktande snor. Smärta i pannan och kinderna, där bihålorna sitter, är också typiskt. Vissa upplever att den smärtan blir värre när de lutar sig framåt. Luktsinnet kan bli försämrat och du kan känna dig trött och lite allmänpåverkad.

 

Vad kan jag göra själv

Prova att höja huvudändan på nätterna med en extra kudde, det blir lättare för bihålorna att tömma sig då. Du kan även använda avsvällande nässprej (men max i tio dagar!) och smärtlindrande läkemedel första veckan. Receptfri kortisonsprej har visat sig hjälpa bra. Vissa blir även hjälpta av koksaltlösning som finns på apoteket, som man spolar näsan med. Om du röker är det bra att försöka minska på det under tiden du har bihåleinflammation. Generellt sett är det bra att vila. Vi på Doktor24 kan hjälpa dig med rådgivning!

 

När bör jag söka vård

Om du haft symptom från de övre luftvägarna mer än 10 dagar med färgad snuva, svår värk i ansikten vid sidan av näsan eller om du upplevt en försämring efter 5–7 dagars förkylning kan du kontakta oss på Doktor24 för rådgivning.

Ovanliga symptom som är allvarligare är hög feber ihop med frossa samt medvetandepåverkan, ljuskänslighet eller stelhet i nacken. Du bör då genast uppsöka en akutmottagning. Även svullnad runt ögonen kan vara ett allvarligt symptom som ska göra att du söker akut vård.

 

Behandling

Den rekommenderade behandlingen är vila och symptomlindring. Det har visat sig att även vid bakteriella bihåleinflammationer så går det oftast lika bra att undvika antibiotikabehandling. Om en doktor bedömer det som nödvändigt kan det ändå bli aktuellt med antibiotika. I mycket ovanliga fall kan man behöva punktera bihålan hos en doktor och få den spolad.

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare och få vård. Vår chattbot och våra specialistkompetenta läkare är redo att hjälpa dig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi är aldrig längre bort än din mobil eller dator. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online får du tid på en vårdcentral nära dig. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.