Bihåleinflammation

Vid en förkylning drabbas ofta bihålorna som då kan bli inflammerade. Den vanligaste orsaken till bihåleinflammation är virus, men ibland kan infektionen orsakas av bakterier. Bihåleinflammation smittar inte, men däremot kan viruset eller bakterien som orsakat förkylningen smitta.

För att det ska kunna klassas som en bihåleinflammation måste du ha nästäppa eller snuva. Bihåleinflammation går nästan alltid över av sig självt utan behandling. Klicka här eller scrolla ner för att läsa mer om bihåleinflammation.

Hos Doktor24 kan du få snabb hjälp med bedömning, behandling och eventuellt recept vid bihåleinflammation.

Symtom på bihåleinflammation

 • Du är täppt i näsan eller det rinner från näsan (ut ur näsborren eller bakåt mot halsen).
 • Du kan uppleva tryck i ansiktet (pannan och kinderna) eller tryck över ansiktet.
 • Du är snuvig, ibland med färgat och illaluktande snor.
 • Du kan ha feber.
 • Du kan få försämrat luktsinne eller ha dålig lukt i näsan.
 • Du kan känna dig trött och allmänpåverkad.
 • En förkylning eller bihålebesvär som varat i mer än 1 vecka kan vara tecken på bihåleinfektion.

Vad kan jag göra själv? 

 • Höj huvudändan på natten med en extra kudde.
 • Nässköljning med koksaltlösning kan lindra symtomen.
 • Alvedon och ipren kan minska smärta och dämpa inflammationen.
 • Vissa upplever att receptfri nässprej med kortison hjälper. Använd i max 10 dagar.
 • Om du har astma ska du försöka vara så noga med din behandling som möjligt.
 • Sluta eller dra ner på rökning.
 • Vila

 

När ska jag söka vård?

 • Du märker att du blir svullen kring ögat.
 • Ögat ändrat läge i ögongloben.
 • Ögat gör ont.
 • Du får svårt att titta åt olika håll.
 • Du börjar må illa, kräks, blir stel i nacken eller förvirrad.
 • Du innan bihåleinflammationen genomgått en tandoperation av något slag.

 

Vad orsakar bihåleinflammation?

Förut var den medicinska termen sinuit, vilket betyder bihåleinflammation, men eftersom näsans slemhinna alltid är inflammerad samtidigt, har man gått över till termen rinosinuit som täcker in både näsan och bihålorna.

Bihåleinflammation (rinosinuit) orsakas av en infektion i näsa och bihålor, till exempel vid en förkylning. Inflammationen gör att slemhinnan i näsa och bihålor svullnar och slemmet blir tjockare. Det kan leda till att öppningen till bihålan blockeras och att snor, virus och bakterier hålls kvar. När öppningen täpps till uppstår ett ökat tryck i bihålorna vilket många upplever som en tryckande smärta.

Förkylningsvirus är som nämnts den vanligaste orsaken till att bihålorna och nässlemhinnan blir inflammerade och svullna. Eftersom förkylningar är vanligare på vintern är också bihåleinflammationer vanligare vintertid.

Ibland kan även bakterier samlas i bihålorna och orsaka en bakteriell infektion som då också ger en inflammation. Vanliga bakteriesorter är då pneumokocker, haemophilus influenzae och moraxella catarrhalis.

Bakterier

Ibland kan en bakterie-infektion i bihålorna följa en virusinfektion, man kan säga att virusinfektionen banar vägen för bakterierna. Detta tror man beror på att förkylningsviruset skadar slemhinnorna och att det blir tryckförändringar och slemansamling som gör att bakterierna blir fler.

Andra orsaker

Andra saker som ökar risken för en bihåleinflammation kan vara:

 • Medfödda trånga förhållanden inne i näsan och bihålorna.
 • Tandinfektioner som spridit sig till bihålorna.
 • Allergier kan då näsans slemhinnor kan vara mer mottagliga för infektion.

 

Hur vanligt är bihåleinflammation?

Uppskattningsvis 6-15% av den vuxna befolkningen drabbas årligen av en akut bihåleinflammation. Det är vanligare under vintermånaderna och den vanligaste formen orsakas av virus och klingar av inom 10 dagar.

 

Vad händer i kroppen?

Bredvid näsan och näsgången finns det små hålrum i skallen som kallas bihålor. Vid en övre luftvägsinfektion kan en inflammation uppstå även i dessa hålrum. Det tunna slemlager som klär bihålorna kan då tjockna och det naturliga avflödet från bihålorna till näsgången kan blockeras. Trycket inne i bihålorna ökar då vilket kan upplevas som smärtsamt. Bakterier och virus och snor ansamlas lätt i bihålorna under dessa förhållanden och bibehåller det höga trycket.

 

Förebygga bihåleinflammation

För den som har allergisk hösnuva rekommenderas att ta medicin i form av antihistaminer under hela pollensäsongen. Detta för att förebygga en allergisk inflammation i nässlemhinnan. I samråd med öronläkare kan det också vara av värde att använda kortison-nässprej när man blir förkyld, om man har tendens att få bihåleinflammation i samband med förkylningar. Annars gäller det som vanligt att hålla god handhygien för att minska risken att bli förkyld!

Om man har medfödda trånga näsgångar eller polyper kan det medföra en ökad risk för bihåleinflammationer. Ibland kan man därför vilja åtgärda det kirurgiskt för att slippa återkommande besvär med bihåleinflammation. Det är bra att undvika rökning och andra luftföroreningar.

 

Behandling

Hos över hälften av de som drabbas av bihåleinflammation går symptomen över inom 10 dagar utan någon behandling alls. Den rekommenderade behandlingen är vila och symtomlindring.

Det har visat sig att även vid bakteriella bihåleinflammationer så går det oftast lika bra att undvika antibiotikabehandling. Om en doktor bedömer det som nödvändigt kan det ändå bli aktuellt med antibiotika. I mycket ovanliga fall kan man behöva punktera bihålan hos en doktor och få den spolad.

Antibiotika mot bihåleinflammation

Antibiotika är sällan nödvändigt då de flesta bihåleinflammationer är orsakade av virus. Behandling med antibiotika ger ofta biverkningar, som ont i magen, utan att påskynda läkningen nämnvärt. Vid hög misstanke om bakteriell bihåleinflammation finns dock anledning att behandla med antibiotika.

Nässpray och receptfri medicin mot bihåleinflammation

Att skölja näsan med koksaltlösning ger ofta god lindring av symptomen. En del upplever också förbättring efter att ha använt nässpray som innehåller kortison. Dessa typer av sprayer kan användas under längre tid utan biverkningar.

Andra typer av nässpray kan fungera avsvällande och ge viss hjälp, det är dock viktigt att inte behandla med såna mer än cirka en vecka då sprayen kan skada näsans slemhinnor på sikt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen.

Smärtlindrande receptfritt läkemedel såsom Alvedon och/eller ipren kan lindra smärtan kring bihålorna.

För dig som har allergiska besvär som hösnuva och drabbas av bihåleinflammation är det viktigt att dämpa de allergiska besvären under hela pollensäsongen, till exempel med så kallade antihistaminer.

 

Barn

Barn får upp till 6-8 episoder varje år med virusförkylningar som ger bihåleinflammation, medan vuxna har cirka 2-3 episoder årligen.

Vanliga symtom hos barn är:

 • Nästäppa.
 • Färgat slem från näsan.
 • Hosta (både dag och natt).

 

Gravid

Som gravid är det normalt att få förkylningar och därmed också vanligt att drabbas av bihåleinflammationer. Om du och din läkare skulle misstänka att du har en bihåleinflammation som beror på bakterier kan du prata med din läkare om ett lämpligt antibiotikaval. Även vid bruk av kortisonpreparat ska du prata med din läkare.

 

Undersökning och utredning

Akut bihåleinflammation

Normalt sett krävs ingen undersökning eller utredning vid en akut bihåleinflammation. Din sjukdomsberättelse tillsammans med en enkel undersökning räcker för att ställa diagnosen. Att titta in i näsan med lampa och instrument kan även utföras på vissa vårdcentraler. Vid misstanke om att bakterier orsakat din bihåleinflammation kan det eventuellt bli aktuellt med ytterligare undersökning av en specialistläkare inom öron-näsa-hals.

Kronisk bihåleinflammation

Definitionen av en kronisk bihåleinflammation är besvär som håller i sig mer än 12 veckor trots behandlingsförsök och där en läkare konstaterat att det finns inflammation i slemhinnorna. Det kan då bli aktuellt med utredning med en så kallad skiktröntgen eller annan undersökning av specialistläkare inom öron-näsa-hals.

Vid enstaka fall av kronisk bihåleinflammation kan patienten ha nytta av att en läkare punkterar och sköljer bihålan.

 

Referenser

I samarbete med:

MEDIBAS

Doktor24 hjälper dig

Med Doktor24 är det enkelt att träffa läkare, psykologer och sjuksköterskor. Vi ger dig medicinska bedömningar, råd och vård dygnet runt alla dagar i veckan. Om du har besvär som inte lämpar sig för ett läkarbesök online kan en av våra sjuksköterskor ge råd för hur du själv kan behandla åkomman eller guidar dig till rätt mottagning. Du är alltid välkommen till oss på Doktor24, när och där du behöver vård. Smidigt och tillgängligt som det ska vara.