Hoppa till innehållet

Villkor för dos 3 i Region Sörmland

Följande är berättigad en extrados (dos 3) för covid-vaccination i Region Sörmland:

  • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel (oavsett tid efter transplantation)
  • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling.
  • Patienter med allvarlig påverkan på immunförsvaret efter CAR T-cellsbehandling.
  • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5 (njurfunktion motsvarande GFR < 15 ml/min/1.73 m2):
  • Primär allvarlig immundefekt.t.ex. primär immunbrist med regelbunden gammaglobulinbehandling
  • Immunnedsättande behandling för en cancersjukdom under de senaste 12 månaderna (undantag för anti-hormonell behandling mot bröst- eller prostatacancer)
  • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar där följande behandlingar ingår:Behandling med Rituximab (Mabthera) (vaccin bör tas när det gått minst 5 månader efter senaste dos Rituximab)
  • Högdos kortison i tablettform (motsvarande minst Prednisolon 15 mg dagligen) i minst 2 veckor i sträck någon gång de senaste 12 månaderna.
  • Kombinationsbehandling med TNF-alfa hämmare (t.ex. Humira Benepali,, Remicade, Enbrel & Hyrimoz) och Methotrexate eller kombinationsbehandling med TNF-alfa hämmare och kortison. OBS! Enbart behandling med TNF-alfa hämmare är inte en indikation för en tredje dos.
  • Avancerad/obehandlad HIV infektion

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen