Hoppa till innehållet

Pågående studier

1. Urinvägsinfektionsstudie

Vi genomför just nu en studie i samarbete med Karolinska institutet för att förbättra vården av urinvägsinfektioner. I denna studie undersöker vi om det finns någon skillnad i hur urinvägsinfektion handläggs i digital respektive traditionell sjukvård.

Läs mer om studien här

Bakgrund:

Urinvägsinfektioner är vanligt och nästan en tredjedel av alla kvinnor drabbas någon gång i livet. Idag sker allt fler läkarbesök via digitala vårdgivare och urinvägsbesvär är en av de vanligare sökorsakerna. Tyvärr finns det idag inga vetenskapliga studier som studerat om det fungerar lika bra eller bättre än fysiskt besök.

2. Tonsillitstudie

Vi genomför en tonsillitstudie för att jämföra hur patienter med halsont bedöms vid digitala och fysiska besök.

Syftet med studien är att förstå om undersökningen som görs vid ett digitalt möte är lika tillförlitlig som vid ett fysiskt besök avseende kriterierna för bedömning av halsfluss (CENTOR-kriterier).

Bakgrund:

Halsfluss (tonsillit) är en sjukdom där bakterier som ofta lever i svalget orsakar en infektion i och kring halsmandlarna. Detta ger ofta symptom som halsont, sväljningsbesvär och feber. Eftersom dessa bakterier ofta finns i halsen både hos friska och sjuka individer används vissa riktlinjer och fysiska undersökningar (titta i svalget och känna på lymfkörtlar) för att förstå vilka patienter som blir hjälpta av antibiotika.

Idag sker allt fler läkarbesök via digitala vårdgivare och halsont är en av de vanligare sökorsakerna. Eftersom man inte kan göra en fysisk läkarundersökning vid ett digitalt läkarbesök så rekommenderas idag ett fysiskt läkarbesök om man vid ett digitalt möte tror att patienten vore hjälpt av antibiotika.

Vård för hela familjen

Bedömning, rådgivning & behandling

Träffa läkare

Väntetid mellan 10-15 minuter

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen