Hoppa till innehållet

Covid-19: Information om smittspårning

Hej!

Du får denna information för att du kan ha utsatts för smitta av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2), som orsakar covid-19.

Vanliga symptom

 • Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom (t.ex. förkylning, hosta eller feber), men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus.
 • Några kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk och magbesvär med diarréer.

Så smittar viruset

 • Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2–14 dagar, vanligast 5 dagar.
 • Covid-19 smittar genom dropp- och kontaktsmitta, vilket innebär att sekret från upphostningar och nysningar sprids från den sjuke personen och kan därifrån smitta vidare via händer och andra kontaktytor.

Vad ska jag göra?

För att skydda din egen och andras hälsa uppmanas du till följande:

 • Var uppmärksam på om du inom 14 dagar får symtom såsom förkylning, hosta, feber, huvudvärk, muskelvärk, andningsbesvär eller förlust av lukt- och smaksinne.
 • Var noggrann med att tvätta händerna och att hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.
 • Så länge du är symtomfri kan du arbeta som vanligt, men arbetar du inom hälso- och sjukvård eller omsorg, bör du informera din arbetsgivare om att du utsatts för smitta.
 • Fundera över vilka sociala aktiviteter som är nödvändiga och som du eventuellt kan avstå ifrån.
 • Undvik att träffa personer över 70 år

Om du får symtom ska du:  

 • Stanna i hemmet och inte gå till arbetet/skolan.
 • Undvika att träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll. Stanna hemma tills du känner dig helt frisk och har varit stabilt symtomfri i två dagar.
 • Vid besök i vården ska du alltid ringa aktuell mottagning innan och undvika att vistas i väntrum.
 • Inte använda kollektivtrafik.
 • Ringa 112 och berätta för dem om den misstänkta smittan och dina symtom om du behöver akut medicinsk vård.

 

 

Hämta hem appen

Med vår app i mobilen är det ännu enklare att söka vård och hålla koll på dina ärenden dygnet runt, livet runt. Hämta hem den från Appstore eller Google Play.

Öppna appen