Hoppa till innehållet

Riktlinjer för personer med antikroppar

 

Ny vägledning från Folkhälsomyndigheten kring rekommenderad testprestanda samt nya riktlinjer för personer med antikroppar.

Vid en presskonferens den 30 juni presenterade Folkhälsomyndigheten en ny vägledning för personer som testat positivt för antikroppar mot sars-CoV-2 samt vilka krav som måste ställas på antikroppstestet (vägledningen bifogas nedan).

Tillsammans med Apoteket

Viktigt med hög specificitet

I vägledningen uppger Folkhälsomyndigheten att det behöver ställas mycket höga krav på testets specificitet för att inte ge ett falskt positivt resultat på individnivå. Den prestanda Folkhälsomyndigheten rekommenderar omfattar ett positivt prediktivt värde > 90 procent, ≥ 90 procent känslighet och ≥ 99,5 procent specificitet. De antikroppstester som Doktor24 erbjuder i samarbete med Apoteket ligger klart över de kraven.

– Vi har sedan start endast använt tester vars prestanda vida överstiger Folkhälsomyndighetens nya krav, det test vi använder idag har enligt leverantörens valideringsdata 93,7% sensitivitet och 99,9% specificitet för IgG-antikroppar, vilket är det viktigaste måttet. Det är också bra att Folkhälsomyndigheten uttryckligen inte separerar kapillära snabbtest från venösa prover utan endast går ut med krav på prestanda, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Doktor24.

Personer med antikroppar ska fortsatt vara försiktiga, men kan träffa personer i riskgrupper enligt de nya rekommendationerna.

– Ett positivt antikroppstest kan medföra en minskad risk att själv blir smittad och därmed en minskad risk att föra smittan vidare. Det innebär att en person med antikroppar kan umgås med personer som tillhör en riskgrupp, sade Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten manar dock till fortsatt försiktighet.

– Även om man har antikroppar vill vi trycka på att för alla gäller fortsatt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Man ska inte ha stora kramkalas eller bröllop och fortsätta undvika stora folksamlingar, sade Karin Tegmark Wisell vid presskonferensen.

De nya riktlinjerna

De nya riktlinjerna för personer med påvisade antikroppar:

Symptomfri person under 70 år som inte tillhör riskgrupp

Ett positivt IgG-antikroppssvar bedöms innebära följande:

 • Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället
 • Möjlighet att umgås med andra personer inklusive de som tillhör någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följer de generella rekommendationerna (se nedan).

Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning samt fortsatt följa de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället, exempelvis:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk
 • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så sätt minskas risken för smittspridning.
 • Tillämpa myndigheternas generella rekommendationer, föreskrifter och lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället.
 • På arbetsplatsen: Tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Symptomfri person över 70 år eller person som tillhör riskgrupp

Ett positivt IgG-antikroppssvar bedöms innebära följande:

 • Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället
 • Möjlighet att umgås med andra personer inklusive andra i någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följer de generella rekommendationerna (se nedan)

Det kan i första hand röra sig om att umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner på samma sätt som personer utanför riskgrupp gör. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning samt fortsatt följa de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället, exempelvis:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk
 • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna. Därför ska man tvätta händerna ofta. Då försvinner viruset. På så sätt minskas risken för smittspridning.
 • Tillämpa myndigheternas generella rekommendationer, föreskrifter och lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället
 • På arbetsplatsen: Tillämpa riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Ett positivt antikroppsresultat bedöms gälla upp till ett halvår

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar har ett skydd mot återinfektion med allvarliga symptom och att skyddet varar åtminstone ett halvår från infektionstillfället.

Källa

Folkhälsomyndigheten (läst 2020-07-01)

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen