Hoppa till innehållet

Blodtrycksmätning

 

Regelbundna kontroller av blodtrycket kan vara viktigt för din framtida hälsa. Hos oss på Doktor24 kan du enkelt mäta ditt blodtryck, för att få koll på hur du ligger till. Högt blodtryck är idag en av våra vanligaste folkhälsoproblem.

Upp till 1 av 4 vuxna har för högt blodtryck och många vet inte om det eftersom det många gånger inte känns eller syns. Högt blodtryck ökar risken att drabbas av bland annat åderförfettning, stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Därför är det viktigt att mäta blodtrycket regelbundet.

Tillsammans med Apoteket

Om blodtrycksmätning

För vem?

- För dig som är över 18 år och vill ha koll på ditt blodtryck.
- För dig som har ett förhöjt blodtryck och vill följa upp hur din läkemedelsbehandling fungerar.
- För dig som har ett förhöjt blodtryck och vill följa hur en förändrad levnadsvana kan ha förändrat ditt blodtryck.

Att tänka på inför mätningen

- Att inte dricka kaffe, te, energidryck eller andra drycker med koffein 30 min innan mätningen.
- Att inte dricka alkohol, använt droger eller upplever abstinens efter substansbruk innan mätning.
- Att inte anstränga dig kraftigt fysiskt eller stressa direkt innan mätning.
- Att sitta ned i minst 5 minuter innan mätningen påbörjas.

Så går det till

Blodtrycksmätningen erbjuds som drop-in service på Doktor24 Mottagningarna. Förutom själva mätningen får du hjälp med att tolka mätresultatet.

Våra priser

Pris

Vuxen

Barn

Blodtrycksmätning Från 18 år

Vuxen 60 kr

Barn -

Kolla ditt blodtryck här

På våra Doktor24 Mottagningar på Apoteket kan du enkelt kolla ditt blodtryck via smidig drop-in. Idag har vi 4 Doktor24 Mottagningar i Stockholm.


Nyhet

Blodtrycksbehandling

Har du högt blodtryck? Med vår blodtrycksbehandling mäts blodtrycket hemma i lugn och ro – du slipper fysiska besök på vårdcentral och får hjälp av läkare online när du behöver det. Vårt mål är att du ska nå dina målvärden och känna dig helt trygg med behandlingen.

Fakta om blodtryck

Blodtrycket är trycket som uppstår i blodkärlen när blodet pumpas ut från hjärtat i kroppen och senare åker tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar om du har högt blodtryck.

Blodtrycket anges med två värden:

  • Övertryck (systoliskt tryck): Vid varje hjärtslag pressar vänster hjärtkammare ut cirka en deciliter blod i pulsådrorna. Trycket stiger då till ett högsta värde som kallas det systoliska blodtrycket.
  • Undertryck (diastoliskt tryck): Mellan slagen slappnar hjärtmuskeln av och dess kamrar fylls med blod på nytt. Då sjunker trycket i pulsådrorna till ett lägsta värde som kallas det diastoliska blodtrycket.

Man brukar ange blodtrycket med båda värdena, till exempel ”130/80” som utläses ”130 över 80”. Den första siffran talar då om det systoliska trycket och den andra det diastoliska. Nivån på blodtrycket beror på vilken blodmängd hjärtat pumpar ut, pumpkraften samt hur stort motstånd det är i blodkärlen. Elastiska blodkärl ger lägre motstånd och blodtryck. Stela kärl får motsatt effekt.

Hypertoni

Hypertoni betyder högt blodtryck och är när det systoliska blodtrycket ligger på 140 mm Hg eller högre, och/eller det diastoliska blodtrycket är 90 mm Hg eller högre. Vårdpersonalen gör alltid en individuell bedömning för att avgöra om en person har för högt blodtryck. En riktlinje är att systoliskt blodtryck på 139 mm Hg eller lägre, och /eller ett diastoliskt blodtryck på 89 mm Hg eller lägre är normalt, men det kan förekomma individuella skillnader hos en viss individ

  • Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mm Hg.
  • Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mm Hg.
  • Kraftig blodtrycksförhöjning: Värden på 180/110 mm Hg eller däröver.

Hämta hem appen

För en smidigare vårdupplevelse rekommenderar vi dig att hämta vår app. I appen kan du enkelt söka vård och hantera dina ärenden.

Hämta appen